Op 14 september kwam het Dressuurforum bijeen, waar een aantal belangrijke beslissingen zijn genomen. Zo hoef je t/m de klasse ZZ-licht vanaf april 2016 niet meer halt te houden op X, en mag je t/m de M2 blijven lichtrijden in de middendraf.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe proeven:

T/M de M2 mag je blijven lichtrijden in de middendraf of uitgestrekte draf
T/M de klasse ZZ-Licht hoef je bij het binnenkomen niet meer halt te houden
Halsstrekken moet je laten zien t/m de klasse Z2
Ontwikkeling nieuwe dressuurproeven

Vanuit het forum is een werkgroep aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de nieuwe proeven t/m de klasse ZZ-Zwaar. Ook zijn de afdelingsdressuurproeven herschreven en is de klasse ZZ-Licht toegevoegd aan de afdelingsdressuur. Bij het ontwerpen van de proeven is heel duidelijk gekeken vanuit de verschillende juryplaatsen. De opmerkingen vanuit de regio’s zijn meegenomen in de nieuwe proeven. In grote lijnen blijven de uitgangspunten en de rode draad dezelfde als dat deze waren in 2006 en 2011.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten bij het vernieuwen van de proeven waren o.a. dat het forum de proeven graag korter en vloeiender wilde. Om deze reden zijn dan ook niet alle onderdelen die mogelijk gevraagd kunnen worden in een klasse, per proef opgenomen.

Om de sport voor een ieder nog toegankelijker te maken hebben we er ook voor gekozen om t/m de klasse M2 in zowel de middendraf als de uitgestrekte draf het licht rijden toe te staan. Ook is ervoor gekozen om t/m de klasse ZZ-Licht bij het binnenkomen niet meer halt te houden. Omdat het forum het belangrijk vindt om ook in de hogere proeven ontspanning te laten zien is het hals laten strekken toegevoegd t/m de klasse Z2. De afdelingsdressuurproeven zijn uitdagender geworden waarbij wat meer de nadruk op het carousselmatige komt te liggen.

Ook wordt er meer uitleg toegevoegd in het dressuurproevenboekje met een voorblad voor iedere klasse waarop staat aangegeven wat er van de combinatie wordt verwacht in die proeven. Dit schept meer duidelijkheid voor zowel juryleden als deelnemers. Het binnenkomen bij A gaat altijd over de A-C lijn.

Bijscholing

Jurybijscholingen over nieuwe proeven worden verplicht in het eerste kwartaal van 2016. Hierover wordt binnenkort meer gecommuniceerd.

Bron: Dressuur / KNHS