Hier wordt u op de hoogte gehouden, over al het nieuws van opleidingen en bijscholingen voor Officials, zowel vanuit de KNHS als Regionaal.

Nieuwe Meertal juryleden!!

Het is lang geleden, maar er is eindelijk een nieuwe lichting Meertaljuryleden.
Gefeliciteerd namens bestuur Regio Groningen!!!
Voor Groningen zijn dit:
Jarmilla Peterson
Marije Heuvel
Franciska Nijmeijer
Corrie Rave
Grieteke Oldenburger
Diena Prins
Bertie Prinsen
Helen de Koning

Door |zaterdag 3 oktober 2015|

Gewijzigde regelgeving I&R controle per onmiddellijke ingang

Geachte official,

Wanneer paarden of pony’s deelnemen aan KNHS-wedstrijden, moet in het paspoort een correcte enthistorie zijn opgenomen en bij pony’s tevens een correcte weergave van de meethistorie. In praktijk bleek de maatregel die genomen moest worden bij het ontbreken van de juiste gegevens in het paspoort erg zwaar en ingrijpend voor de deelnemer. De combinatie moest immers worden gediskwalificeerd.
De KNHS heeft daarom besloten per direct de maatregel bij deze gevallen te wijzigen. Een fout levert geen diskwalificatie meer op voor de betreffende wedstrijd van de controle! Om op de volgende wedstrijd te mogen starten moet de ent- en/of meethistorie wel aantoonbaar in orde zijn gemaakt. Alleen als er geen paardenpaspoort getoond kan worden en indien er geen enkele enting in het paardenpaspoort is opgenomen moet de combinatie wel worden gediskwalificeerd.

Wat betekenen de wijzigingen praktisch?
Bij constatering van een fout in de enthistorie of meethistorie wordt de combinatie op de betreffende wedstrijd niet meer gediskwalificeerd. Als er nu onvolledige of incorrecte entingen of eventuele andere fouten in een paspoort worden geconstateerd, zal hiervan melding (met foto van het betreffende document) worden gemaakt in het rapport aan de KNHS en moet de deelnemer dit in orde maken voor deelname aan de volgende wedstrijd. Daarnaast hoeven deelnemers vanaf nu ook geen startpas meer te tonen en is het voor de controle op entingen voldoende wanneer in plaats van de batchsticker het serie/batchnummer van de entstof vermeld wordt.

Wat zijn de wijzigingen in de regels?
· De verplichting om een startpas te tonen vervalt (artikel 47 lid 2 sub a Algemeen Wedstrijdreglement).
· Bij vermeldingen van de entingen in het paardenpaspoort is het, in plaats van het plakken van de batchstickers van de entstof in het paspoort, ook toegestaan dat het serie/batchnummer van de entstof door de dierenarts die de enting heeft toegediend is genoteerd (aanvulling artikel 47 lid 3 sub d Algemeen Wedstrijdreglement, conform FEI-regels).
· Als een deelnemer niet aan de bepalingen van artikel 47 lid 3 en 4 van het Algemeen Wedstrijdreglement voldoet wordt hij/zij met het betreffende paard niet gediskwalificeerd op de betreffende wedstrijd, maar wordt de overtreding afgedaan als administratief verzuim. De deelnemer mag met het betreffende paard wel op de wedstrijd starten met dien verstande dat starten op een daaropvolgende wedstrijd pas weer is toegestaan nadat alsnog aan de eisen uit artikel 47 lid 3 en 4 is voldaan.
· Indien in het paardenpaspoort geen enkele entinghistorie is opgenomen (het paard is nog nooit geënt) wordt de combinatie gediskwalificeerd van (verdere) deelname aan de wedstrijd, of alsnog uit de uitslag verwijderd, hetgeen tevens dient te wordt aangegeven op het protocol en de uitslagenlijst (aanvulling artikel 47, lid 6)

In de bijlage treft u de reglementswijziging van artikel 47 aan.

Met vriendelijke groet,

Anton Binnenmars

Directeur Breedtesport KNHS

Door |vrijdag 26 juni 2015|

Clinic / Bijscholing BB-Special zaterdag 14 februari

dit bericht is voor springinstructeurs, springjury’s, parcoursbouwers, federatie Vertegenwoordigers.

Zaterdag 14 februari om 13.00 uur organiseren wij in samenwerking met ons springfora! op de springkampioenschappen een bijscholing/clinic over de BB-special!

Hiermee is voor de Alround/springinstructeurs 1 licentie te verdienen.
Helaas voor de Jury’s en de parcoursbouwers niet vanwege dat het nog geen officiële rubriek is!! maar wel gaat worden.
(Wij doen nog ons best dit toch voor elkaar te krijgen)

De bijscholing/Clinic wordt gegeven door Marcel de Boer en Andre schut zorgt voor het parcours. Grietje de Vries geeft hierbij nog wat info over het springforum en de nieuwe regels bij het springen.
Er worden 2 ponyruiters en 2 paardenruiters voorgesteld.

Wanneer: zaterdag 14 februari
Hoe laat:± 13 uur tot± 14.00 uur
Waar: Manege de Dollard in Winschoten
Kosten: Geen
opgeven graag: pr-opleidingen@paardensportgroningen.nl
Wij weten het is een korte termijn actie deze clinic/bijscholing, maar hopen dat u in de gelegenheid bent om te komen.
Met vriendelijke groet,

H. de Koning KNHS regio Groningen
G. de Vries Springforum.

Door |vrijdag 6 februari 2015|

JURY BIJSCHOLING KNHS

Geachte dressuurjuryleden,

De KNHS heeft voor 2014 bijscholingen op het programma staan voor dressuurjuryleden in de breedtesport. De bijscholingen staan onder leiding van onze docenten van de juryopleiding.

Deze bijscholingen worden regionaal aangeboden en worden zowel theoretisch als praktisch ingevuld. Om de bijscholing te kunnen bijwonen is het noodzakelijk dat u zich inschrijft. Klik hier om in te schrijven. Let op VOL=VOL.

Het thema van dit jaar is: “Kent u de reglementen?” Het is daarom goed om de reglementen van te voren nog eens door te nemen.

Inschrijven kan alleen voor de klasse waarin u bevoegd bent of een klasse lager. Het is niet toegestaan om u in te schrijven voor een bijeenkomst die hoger is dan uw eigen bevoegdheid. Overigens zijn deze bijscholing kosteloos. De avonden beginnen allemaal om 19.30 uur en zullen rond 22.00 uur worden afgesloten.

 

Licentiepunten

Conform het licentiereglement dient u binnen een licentieperiode 3 licentiepunten te behalen. De bijscholingen die de KNHS zelf organiseert leveren 3 punten op. Zorg er voor dat uw presentie is vastgelegd op de avond zelf zodat uw aanwezigheid ook bij de KNHS bekend is. Er liggen op de avonden lijsten waarop uw naam vermeld staat en waar u uw handtekening dient te zetten.

 

Overige bijscholingen

Het is ook mogelijk dat er particuliere/regionale/commerciële bijeenkomsten bij u in de buurt worden georganiseerd die ook punten op kunnen leveren voor uw licentie.

Deze bijscholingen kunt u vinden in het bijscholingsoverzicht op onze site:https://www.knhs.nl/kenniscentrum/bijscholing/overzicht-bijscholingen-2014/

Let goed op of de bijscholing ook voor uw licentie is, hoeveel punten de bijeenkomst oplevert, wat het eventueel kost en zorg ervoor dat uw presentie is vastgelegd op de bijscholing zelf. Nagezonden presentieformulieren worden niet geaccepteerd.

In 2015 zullen we uiteraard weer bijscholingen organiseren, deze zullen in de tweede helft van 2014 worden gepubliceerd.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Martin van den Brink

Afdeling Opleidingen

 

overzicht-bijscholingen-2014-versie-11

Door |donderdag 27 maart 2014|

Bijscholing L en M juryleden, op 1 Mei in Assen

Bijscholing L en M juryledenVanwege het grote succes en enorme enthousiasme van de Z en ZZ licht juryleden.Organiseren wij nu een bijscholing voor L en M juryleden in de Sunrise Stables in Assen op 1 mei 2014 onderleiding van Johan Hamminga Aanvang 20 uur Kosten € 10,00 pp Telt mee voor licentiepunten Opgave voor 23 april bij rolinro96@ziggo .nl of mj_bouwman@hotmail.com Vol is Vol

Door |vrijdag 14 maart 2014|Tags: |
Ga naar de bovenkant