Forum nieuws

Home/Forum nieuws

Welzijn en toezicht op het voorterrein dressuur!

Welzijn en toezicht op het voorterrein dressuur.
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum van de KNHS start daarom in 2018 een pilot met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio.
Afgelopen week is in de Regio Groningen de startbijeenkomst geweest. In de periode juli-september zullen een aantal dressuurjuryleden mee werken aan deze pilot en één of meerdere dressuurwedstrijden bezoeken als toezichthouder op het voorterrein.
De toezichthouder is herkenbaar d.m.v. bijgevoegde badge.
Meer informatie en achtergrond kun je vinden op www.knhs.nl of bij Gerard Arkema, dressuurforumlid Groningen. 
By |vrijdag 22 juni 2018|

Terugkoppeling Forumcafé vrijdag 24 november 2017 KNHS Regio Groningen

Terugkoppeling Forumcafé vrijdag 24 november 2017 KNHS Regio Groningen

Thema: Hoe ziet de wedstrijdsport eruit in 2025!

De volgende stellingen zijn besproken. Waarbij er per stelling een groep sprak in de trant van boos of blij. Op basis van de bespreking per stelling is er een rode draad opgesteld. Deze rode draad is per stelling hieronder op genomen.

Voor het spring- en dressuurforumlid (Grietje de Vries en Gerard Arkema) van de regio Groningen, is of zal deze input gebruikt of ingebracht worden in de fora-vergaderingen van de KNHS te Ermelo.

Stelling en rode draad:

1. Afschaffen vrijheid van tenue!

Rode draad:

Vrijheid van tenue heeft zijn grenzen. De charme van de sport moet gewaarborgd blijven.

2. Juryleden mogen maximaal 5 keer jureren op dezelfde locatie per jaar!

Rode draad:

Juryleden gedragen zich professioneel, staan borg voor de kwaliteit van de sport en zijn zich bewust van hun positie.

3. Ruitergewicht is een reden voor startverbod!

Rode draad:

Voor ruiters en amazones staat het welzijn op de eerste plaats, ze houden daarbij rekening met hun omgeving.

4. Alleen nog outdoor kampioenschappen per jaar!

Rode draad:

Indoor en outdoor kampioenschappen zijn een belangrijke drijfveer voor ruiters en amazones.

5. Verblijfsklasses voor springen en dressuur toegestaan in alle klasses, ongeacht aantal startkaarten.

Rode draad:

Ruiters en amazones nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun promotie.

6. De ideale wedstrijd is door de week en op zand!

Rode draad:

De concoursen worden meer en meer door commerciële organisaties georganiseerd. Er is een concurrentieslag gaande, waarbij de eenzijdigheid en verarming van het aanbod op de loer ligt.

7. Iedere wedstrijdruiter moet 1x per jaar als vrijwilliger meewerken aan een concours!

Rode draad:

Concoursen is samen beleven, rijden en (mede)organiseren. Dan blijft de paardensport een familiesport.

8. Dressuurselectiewedstrijden zorgen voor een kwalitatief hoger niveau op de Regio kampioenschappen!

Rode draad:

Dressuur gaat om competitie. Selectie is daar een onderdeel van. Het verhoogt de kwaliteit.

9. Onvrede uiten over jurering of wedstrijdorganisaties mag op sociale media!

Rode draad:

Paardensport is emotie! Emotie geeft reactie! Gebruik sociale media verstandig.

10. Regio jeugdstimuleringsplan is alleen voor talenten die in aanmerking komen voor KNHS-talenten!

Rode draad:

JSP is bedoeld om iedere ruiter of amazone zijn of haar rijkunstig gevoel maximaal te ontwikkelen.

By |vrijdag 18 mei 2018|

Verslag vergadering recreatieforum 14 mei 2018

Verslag vergadering recreatieforum 14 mei 2018

Geplaatst op 31 mei 2018 in Buitenrijden en KNHS

Op maandag 14 mei kwam het recreatiesportforum voor de tweede keer dit jaar bijeen. Het forum verwelkomt Els Kramer (Groningen), Herm Hullegie (Gelderland) en Bastian van den Ende (Noord-Brabant) als nieuwe forumleden. Daarnaast neemt het forum afscheid van Perry Boogaard (Zeeland) en Sanne van Mullekom (Limburg). De voorzitter spreekt namens het forum zijn dank uit richting Perry en Sanne voor hun betrokkenheid en inzet.

Focuspunten

Iedere regio / mendistrict heeft een jaarwerkplan met focuspunten voor recreatie opgesteld.Deze plannen zijn tijdens de ALV’s gepresenteerd. De forumleden gaan met veelenthousiasme aan de slag, maar vind je het leuk om mee te denken of te organiseren, neem dan contact op met je regio/mendistrict. Naast de forumleden zijn ook de regioconsulenten heel actief met het openhouden van de Nederlandse natuur voor ruiters en menners.

Adopteer je bos

Zonder goed onderhouden ruiterpaden is het onmogelijk om fijn en veilig buiten te kunnen rijden. Dit kan niet alleen aan grondeigenaren worden overgelaten, daar waar budgeten en subsidies sterk gedaald zijn. Ruiters en menners zullen hier zelf hun steentje bij kunnendragen. Het initiatief “Adopteer je Bos” heeft als doel om zowel ruiters en menners alsruitersportcentra en verenigingen aan te moedigen om zich in te zetten voor “hun” bos. Ditbetekent in eerste instantie natuurlijk mee helpen aan het onderhoud of ontwikkelen van ruiter -en/of menpaden. Daarnaast wil de KNHS betrokkenheid en interesse creëren door het delen van nieuws, feiten, tips en advies omtrent de natuur, wat er te beleven valt in een bos en natuurlijk ook rondom buitenrijden.

Recreatieve events

De KNHS wil meer aandacht besteden aan de recreatieve evenementen in ons land. Is je vereniging of bedrijf aangesloten bij de KNHS of FNRS en organiseren jullie leuke events die ook toegankelijk zijn voor publiek of andere deelnemers. Stuur dan je informatie naar recreatie@knhs.nl en wij publiceren jullie event op onze recreatiekalender.

Over het recreatiesportforum

Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het recreatiesportforum wordt nagedacht over het implementeren en ontwikkelen van nieuwe recreatieve activiteiten, maar een heel belangrijk thema is het openhouden van de Nederlandse natuur voor iedereen Een heel actueel thema voor paardensporters die graag buitenritten maken. Behalve openhouden en vernieuwen van ruiter en menroutes willen we ook dat de routes aaneengesloten kunnen worden. Bereikbaarheid, veiligheid en trailer vriendelijke parkeerplaatsen horen daar ook bij. Heb jij goede en nieuwe ideeën? Neem dan via www.knhs.nl/recreatiesportforum contact op met de

portefeuillehouder recreatiesport in jouw regio of mendistrict en bespreek ze.

By |woensdag 16 mei 2018|

VERSLAG DRESSUURFORUM 16 APRIL 2018

VERSLAG DRESSUURFORUM 16 APRIL 2018

Geplaatst op 24 april 2018 in Dressuur & paraen KNHS

Het dressuurforum kwam op 16 april 2018 voor de tweede keer bijeen dit jaar. Het jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen opleidingen dressuur, welzijn en toezicht op het voorterrein, reglementswijzigingen, een leeftijdsgericht sportaanbod en de evaluatie van de indoorkampioenschappen waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum start daarom in 2018 een pilot met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio.

Opleidingen
Er is uitvoerig gesproken over de nieuwe opzet van de instructeursopleiding (die onlangs ook in Paard & Sport belicht is). Het dressuurforum is hier enthousiast over.
Er is een plan in ontwikkeling om voor jurybijscholingen te gaan werken met regionale opleidingspunten in iedere Regio. Dit plan is in het dressuurforum besproken. Het doel van deze regionale opleidingspunten is dat juryleden dichter bij huis, op kleinschalige wijze en frequenter bijgeschoold worden. Om de eenduidigheid en kwaliteit van de bijscholingen te waarborgen wordt in iedere Regio een coördinator benoemd die hier in overleg met de afdeling Opleidingen op toeziet.

Evaluatie indoorkampioenschappen
Binnen het dressuurforum zijn de indoorkampioenschappen geëvalueerd. Het dressuurforum is van mening dat de indoorkampioenschappen goed verlopen zijn. De belangstelling van ruiters om deel te nemen aan het indoorkampioenschap Subtop is een punt van aandacht voor het dressuurforum. Het dressuurforum gaat de Technische Commissie hierover om advies vragen.

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In het laatste kwartaal van 2017 hebben leden van het dressuur-, spring- en eventingforum bij elkaar gezeten om te praten over een leeftijdsgericht aanbod voor kinderen in de paardensport. Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en wat vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.
Het dressuurforum heeft een eerste voorstel uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een categorie indeling. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 18 juni a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.

 

By |dinsdag 24 april 2018|

VERSLAG SPRINGFORUM 9 APRIL 2018

VERSLAG SPRINGFORUM 9 APRIL 2018

Geplaatst op 19 april 2018 in Springenen KNHS

Op 9 april kwam het Springforum voor de tweede keer dit jaar bijeen. De agenda was gevuld met onderwerpen als de nieuwe instructeursopleiding, leeftijdsgerichtsportaanbod, evaluatie indoorkampioenschappen, Hunter Jumper Equitation en de uitwerking van het meerjarenbeleidskader. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Nieuw forumlid
Marius Bens was namens de regio Noord Brabant voor de eerste keer aanwezig. Met zijn komst is er weer een parcoursbouwer aanwezig in het forum.
Teun van de Broek was voor de laatste keer aanwezig maar blijft in de werkgroep leeftijdsgericht sportaanbod actief.

Nieuwe instructeursopleidingen
Voorafgaand aan de bijeenkomst van het springforum was Marion Schreuder namens de afdeling opleidingen aanwezig om een toelichting te geven op de vernieuwde instructeursopleidingen. De vernieuwingen hebben afgelopen periode in de hippische media al veel aandacht gekregen.
Het forum is positief over de ingezette lijn en maakt de volgende opmerkingen:

  • Zorg dat er voldoende aandacht is voor het lesgeven grotere groepen (verenigingslessen)
  • Geef manege-instructeurs uitdaging om na het behalen van aspirant instructeur door te gaan voor instructeur basissport.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In november is een startbijeenkomst gehouden van het leeftijdsgericht sportaanbod. In het forum is besproken hoe dit vorm gegeven kan worden in de springsport. In een volgende bijeenkomst zullen samen met leden uit het dressuur- en eventingforum de plannen van de verschillende disciplines met elkaar besproken worden. Er wordt al wel voorgesteld om de jeugdcompetities springen anders in te richten.

Kampioenschapsreglement Hippiade en evaluatie Indoorkampioenschappen
Het kampioenschapsreglement voor de Hippiade wordt onveranderd goedgekeurd en is daarmee gelijk aan afgelopen jaar. Bij de evaluatie van de indoorkampioenschappen kwam naar voren dat hiervoor bij de pony’s meer belangstelling is vanuit de deelnemers en het publiek dan bij de paarden. Waar de echte ponytop op de indoorkampioenschappen aan de start komt hebben we bij de paarden veelal te maken met de top van de breedtesport. Vanuit het forum komt het idee om een 1.45m klasse in te richten.

Hunter Jumping Equitation (HJE)
De KNHS biedt HJE een podium door op 28 april een springring ter beschikking te stellen waar men een demonstratiewedstrijd organiseert. Het forum zal deze ontwikkeling met belangstelling volgen.

Project “Van hand veranderen”
Binnen de KNHS is het project “Van hand veranderen” gestart. Dit project omvat ook het onderwerp in het MJBK springen betreffende het registratie en contributiemodel.

Bijscholing springjuryleden
Het forum heeft met afdeling opleidingen samen gezeten om de bijscholing vorm te geven. Bij ieder bijscholing zal een parcoursbouwer een inleiding verzorgen en iets vertellen over verschillende parcoursen. Ook controle voorterrein zal een belangrijk onderwerp zijn waarbij met casussen de juryleden worden getraind hoe te reageren in verschillende situaties (ontwikkeling soft skills). De 5 bijscholing zullen eind 2018 plaatsvinden op verschillende locaties in de regio.

Over het springforum
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 25 juni. Op de agenda staat evaluatie Hunter Jumping Equitation demonstratie, Meerjarenbeleidskader (verschillen en overeenkomsten met KNHS MJBK), uitwerking bijscholing springjuryleden, voortgang leeftijdsgericht sportaanbod.
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

By |donderdag 19 april 2018|

VERSLAG DRESSUURFORUM 19 FEBRUARI 2018

VERSLAG DRESSUURFORUM 19 FEBRUARI 2018

Geplaatst op 26 februari 2018 in Dressuur & para

Het dressuurforum kwam op 19 februari 2018 voor het eerst bijeen dit jaar. Het jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen opleidingen dressuur, welzijn en toezicht op het voorterrein, reglementswijzigingen en een leeftijdsgericht sportaanbod waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum start daarom in 2018 een pilot met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio.

Opleidingen
Binnen het dressuurforum zijn de official opleidingen besproken. Het dressuurforum heeft een advies gegeven over de aantallen op te leiden officials. Er is gesproken over de eisen voor deelname aan de officialopleidingen en is hierover een advies gegeven. Ook waren de wensen voor onderwerpen die tijdens de scholingen aan de orde komen onderwerp van gesprek.

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In het laatste kwartaal van 2017 hebben leden van het dressuur-, spring- en eventingforum bij elkaar gezeten om te praten over een leeftijdsgericht aanbod voor kinderen in de paardensport. Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en wat vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.

Het dressuurforum heeft een eerste voorstel uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een categorie indeling. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 16 april a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. evaluatie van de indoorkampioenschappen, de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.

By |dinsdag 27 februari 2018|

Eventing reglement 2018

DISCIPLINEREGLEMENT EVENTING

In het eventingreglement staan de spelregels die voor de discipline eventing gelden. Voor het onderdeel dressuur wordt verwezen naar het dressuurreglement en voor het onderdeel springen naar het springreglement. Zijn er uitzonderingen dan worden deze benoemd in het eventingreglement.

Het eventingreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het eventingreglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het eventingreglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.

Wijzigingen per 1 maart 2018

Per 1 maart 2018 zijn er enkele wijzigingen in het eventingreglement. De belangrijkste wijziging is dat de vermenigvuldigingsfactor in dressuur is geschrapt. Hierdoor komen de dressuurscores dichter bij elkaar te staan. De MIM-clip heeft een officieel plaatsje in het reglement gekregen en de procedure voor de veterinaire keuring is gewijzigd (tijdens de laatste veterinaire keuring moeten de peesbeschermers af!). Als laatste is de minimale leeftijd voor de deelnemers voor de klasse M/Z paarden verlaagd van 14 naar 12 jaar. Hieronder kun je de reglementswijzigingen 2018 en het gehele eventingreglement 2018 downloaden (PDF).

Categorie: eventingreglement, eventing reglement

Downloads:

By |dinsdag 20 februari 2018|

Verslag Sprinforum 15 januari!

VERSLAG SPRINGFORUM 15 JANUARI 2018

Geplaatst op 26 januari 2018 in Springen

Het springforum is op 15 januari 2018 bij elkaar geweest. De agenda was gevuld met onderwerpen zoals de reglementswijzigingen 2018,  het Juryplatform, leeftijdsgericht sportaanbod, bijscholing springjuryleden en het meerjarenbeleidskader. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Reglementswijzigingen springen 2018

Het springforum heeft op basis van inhoud vast kunnen houden aan het uitgangspunt om per 1 april 2018 geen reglementswijzigingen door te voeren. De wijzigingen die de FEI heeft doorgevoerd zijn veelal aanvullingen of een verduidelijking van het reglement. Het forum besluit dat er geen FEI-wijzigingen zijn die per direct ook in het KNHS-reglement ingevoerd moeten worden en dat in 2018 het springreglement gelijk kan blijven.

Zomertenue: wedstrijdorganisatie pak je ruimte!

In het springforum is het vrijgegeven van zomertenue geëvalueerd. De meningen zijn zeer verdeeld. Het forum besluit de regel, waarbij het tijdens outdoorwedstrijden vrij is om het zomertenue te dragen, niet te wijzigen. Wedstrijdorganisaties hebben immers de ruimte om zelf te bepalen of er een jasje gedragen moet worden, mits dit van te voren aan de deelnemers wordt aangegeven in het vraagprogramma.

Verbod op achterbeenkappen

De FEI heeft besloten om per 2021 achterbeenkappen, die meer doen dan alleen het been beschermen, te verbieden. Het forum stelt voor dat de KNHS deze regeling overneemt. Dit moet ruim van te voren aangekondigd worden, omdat de impact van dit besluit groot kan zijn.

Het Juryplatform

In het springforum wordt de vraag gesteld welke status het juryplatform heeft. Het betreft een stichting zonder leden, met als doel belangenbehartiging van de juryleden. De stichting heeft binnen de democratische structuur van de KNHS geen officiële status. In de huidige structuur zijn de belangen van de juryleden integraal ondergebracht bij de sportfora. Het staat de stichting Juryplatform natuurlijk wel vrij om input bij een forumlid in te dienen, zodat die het punt kan voorleggen aan het springforum.

Leeftijdsgericht sportaanbod

In november was een startbijeenkomst over leeftijdsgericht sportaanbod. Het voorstel om bij de indeling van de rubrieken meer te kijken naar de leeftijd van de deelnemer in plaats van de stokmaat of categorie-indeling van de pony is bij dressuur eenvoudiger dan bij het springen. Bij springen is in ieder parcours de afstand in de dubbelsprongen immers gerelateerd aan de stokmaat. De werkgroep verdiept zich komend jaar in de vraag hoe leeftijdsgericht sportaanbod bij het springen vorm moet krijgen.

Bijscholing springjuryleden

In 2018 en 2019 zijn er weer bijscholingen zijn voor springjuryleden. De afdeling opleidingen zal samen het springforum, enkele springjuryleden en parcoursbouwers het programma opstellen. De bijscholingen worden decentraal gegeven, dus op locaties verspreid in Nederland.

Uitwerking Meerjarenbeleidskader springen

Twee parcoursen kort na elkaar voor winstpunten
Het forum discussieert over de wedstrijdvorm waarbij deelnemers tweemaal over hetzelfde parcours springen (direct achter elkaar of met enkele combinaties er tussen) en waarbij beide parcoursen voor winstpunten zijn. Het forum spreekt haar zorg uit voor een te snelle promotie. Er wordt besloten om deze ontwikkeling het komende jaar te volgen en daarna nogmaals te bespreken.

OVER HET SPRINGFORUM

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 9 april 2018. Op de agenda staan dan o.a. de uitwerking van het meerjarenbeleidskader springen en de bijscholing voor de springjuryleden. Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: springforum, verslag springforum

By |dinsdag 30 januari 2018|