https://www.knhs.nl/media/22891/publicatie-verslag-dressuurforum-5-september-2022.pdf

https://www.knhs.nl/media/23617/publicatie-verslag-dressuurforum-28-november-2022.pdf

https://www.knhs.nl/media/23700/verslag-dressuurforum-27-februari-2023.pdf

https://www.knhs.nl/media/21393/publicatie-verslag-springforum-8-november-2021.pdf

https://www.knhs.nl/media/21630/publicatieverslag-springforum-17-januari-2022.pdf

https://www.knhs.nl/media/21878/publicatieverslag-springforum-7-maart-2022.pdf

https://www.knhs.nl/media/21878/publicatieverslag-springforum-7-maart-2022.pdf

https://www.knhs.nl/media/22351/publicatieverslag-springforum-27-juni-20221.pdf

https://www.knhs.nl/media/23503/publicatieverslag-springforum-16-januari-2023.pdf

https://www.knhs.nl/media/23805/publicatieverslag-springforum-6-maart-2023.pdf

https://www.knhs.nl/media/22155/kort-verslag-eventingforum-17-mei-2022.pdf

https://www.knhs.nl/media/22927/kort-verslag-eventingforum-13-september-2022.pdf

 

 

Door |maandag 30 januari 2023|

VERSLAG DRESSUURFORUM 15 NOVEMBER 2021

VERSLAG DRESSUURFORUM 15 NOVEMBER 2021

Geplaatst op 26 november 2021 in Dressuur & Para

Het dressuurforum heeft op 15 november vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren; de evaluatie van Toezichthouders, vernieuwing Dressuurproevenboekje, categorie 1 kalender en reglementswijzigingen.

Evaluatie Toezichthouder dressuur

Er is enkele weken geleden een enquête gehouden onder juryleden en wedstrijdorganisaties om de ervaringen met de toezichthouder tot nu toe in kaart te brengen. De uitkomsten van deze enquête zijn besproken (2.343 verstuurd en een respons van ruim 50% dat is hoog!) Deze hoge respons maakt de uitkomsten nog waardevoller.

De belangrijkste conclusies zijn

  • er veel begrip is voor de invoering van de toezichthouder omdat dit positief bijdraagt aan het imago van de sport
  • onder juryleden is behoefte aan meer handvatten bij het uitoefenen van deze functie
  • nog niet alle juryleden zijn bereid om deze nieuwe taak uit te oefenen
  • Wedstrijdorganisaties geven aan dat het nog niet altijd lukt om toezichthouders te vinden

De belangrijkste aanbevelingen

  • Een cursus ontwikkelen om “niet juryleden” die wel toezichthouder willen worden op te leiden
  • De functie/rol van toezichthouder integreren in de juryopleiding/bijscholing
  • Het doel “de preventieve werking” blijven herhalen zodat de interpretatie van politieagent verdwijnt

Deze aanbevelingen zullen de komende tijd verder uitgewerkt worden.

KNHS-Dressuurproevenboekje/KNHS-Dressuurproevenapp

Er is een werkgroep aan de slag om naar aanleiding van de gehouden evaluatie onder de ruiters en juryleden enkele dressuurproeven te verbeteren/herschrijven. Ditzelfde zal ook gaan gebeuren met  enkele F-proeven naar aanleiding van de uitkomst van de gehouden enquête. Hier gaat het vooral om de hogere F-proeven die beter moeten aansluiten op de reguliere proeven BB en B dressuur zodat de doorlopende leerlijn vloeiender wordt.

Uit de evaluatie onder de gebruikers van de KNHS-Dressuurproevenapp komt naar voren dat er behoefte is aan een aantal extra functionaliteiten. Er wordt nu gezocht naar een partij die een verbeterde versie van de bestaande app kan ontwikkelen.


Categorie 1 dressuurwedstrijden (Zware Tour)

De wedstrijdkalender is nogmaals besproken. Er zal opnieuw gekeken worden of er voldoende landelijke spreiding is of dat er nog behoefte is aan een wedstrijd in een bepaalde regio. Dit wordt de komende weken verder bekeken.

Reglementswijzigingen

Er is een werkgroep bezig met het voorbereiden van de reglementswijzigingen.

Volgende vergadering
De volgende reguliere vergadering van het dressuurforum vindt plaats in het eerste kwartaal 2022.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Door |zondag 5 december 2021|

Nieuwsbrief recreatie!

KNHS-Recreatie

Ben je nieuwschierig wat er allemaal op recreatie gebied gebeurd door heel Nederland, klik dan hieronder op de link en lees gezellig mee …

2021-05 Nieuwsbrief

Door |donderdag 3 juni 2021|

VERSLAG EVENTINGFORUM 19 MEI 2020

VERSLAG EVENTINGFORUM 19 MEI 2020

Geplaatst op 20 mei 2020 in Eventingen KNHS

Op dinsdag 19 mei is het eventingforum voor de tweede keer in 2020 bijeen gekomen. Door de corona-maatregelen gebeurde dit online. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder de voortgang van de jeugdrubrieken eventing, online bijscholingen voor rijstijlbeoordeling, de voortgang van de KNHS Kampioenschappen en de opleidingen Parcoursbouwer en Parcoursontwerper Cross Country

Rijstijlbeoordeling

Vorig jaar is er gewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwd rijstijlprotocol. Dit vernieuwde protocol moet leiden tot meer uniformiteit in de beoordeling en duidelijke feedback voor de ruiters wat het interessanter/ leerzamer maakt. Door de corona-maatregelen konden de praktijkbijscholingen niet doorgaan. Er wordt gewerkt aan online mogelijkheden voor rijstijljury om zo toch kennis te maken met het formulier voordat de eventingwedstrijden weer opgestart worden.

Leeftijdsgericht sportaanbod

Na het succes van de pilot jeugdrubrieken in de dressuur is ook het eventingforum enthousiast aan de slag om mogelijkheden te ontwikkelen voor leeftijdsrubrieken. Jeugdrubrieken hebben tot doel dat de jeugd tegen leeftijdsgenoten kan sporten. Het klassement wordt dan opgemaakt op basis van de leeftijdsgroepen (basisschool of middelbaar onderwijs leeftijd) en niet meer op basis van de stokmaat van de pony. Door de knip te maken tussen basisschool- en middelbare schoolleeftijd trekken kinderen op met leeftijdsgenootjes die over het algemeen in dezelfde fase van ontwikkeling zitten. Gezien de getroffen maatregelen voor het coronavirus wordt de pilot doorgeschoven naar 2021. Meer informatie over de jeugdrubrieken is hier te vinden.

 

Voortgang KNHS-Kampioenschappen Eventing

In overleg met het eventingforum en de verschillende wedstrijdorganisaties  worden de KNHS Kampioenschappen Eventing (klasse L, M, Z, CCI2*, CCI3* en de Jonge Paarden) doorgeschoven naar 2021. Vanwege de getroffen maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben we geen wedstrijdseizoen en benodigde selecties kunnen organiseren. Ook willen we de organisaties de kans geven om een mooi kampioenschap te organiseren in volledige vorm. Door de corona-maatregelen is dit lastig en onzeker dit op een kampioenschapswaardige wijze te realiseren.

Opleidingen Parcoursbouwer- en Parcoursontwerper Cross Country.

Er wordt al enige tijd gewerkt aan een nieuwe opleiding voor cross country parcoursbouwers en parcoursontwerpers. Nieuw is het feit dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen bouwers van de cross en de ontwerper van het parcours. De Hindernis Bouwer Cross Country is de technische spil in het praktisch werk en de Parcours Ontwerper Cross Country is verantwoordelijk voor het ontwerp totale ontwerp van een crosscountry parcours. Heb je interesse in een van deze opleidingen? Kijk dan hier voor meer info. Voor vragen kan je mailen naar officialopleidingen@knhs.nl

 

 

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum.

Door |zaterdag 15 mei 2021|

Webinar Eventing 27 maart!

Webinar Eventing 27 maart 2021

De Eventing Forum leden van Drenthe, Friesland en Groningen presenteerden op 27 maart een webinar over alles rondom Eventing.

Vanwege deze bijzondere tijd waarin alles even op slot zit, hebben onze Forum leden Eventing gezamelijk een webinar georganiseerd, waarin alles rond de Eventing langs kwam. Deze avond werd goed bezocht z’n ± 140 mensen sloten aan. De avond was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.

Eventing Forum leden  Wieneke Hadderingh, Els Driehuyzen en Anne van den Eerenbeemt, hebben voor aankomende maanden de regio Trainingen  op de agenda staan.  Deze lessen lopen, mocht je nog willen inschrijven onder het knopje Eventing op de site kun je alle info hierover vinden.

Mocht je de webinar willen bekijken hieronder de link..

Door |woensdag 14 april 2021|

Verslag Eveningforum 16 februari

KORT VERSLAG EVENTINGFORUM 16 FEBRUARI 2021

Geplaatst op 03 maart 2021 in Eventing

Op dinsdag 16 februari is het eventingforum voor de eerste maal in 2021 bijeen gekomen. Door de corona-maatregelen gebeurde dit online. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder toezichthouders op het voorterrein en de opleidingen Hindernisbouwer en Parcoursontwerper.

Opleidingen Hindernisbouwer- en Parcoursontwerper Cross Country.

Er wordt al enige tijd gewerkt aan nieuwe opleidingen voor Hindernisbouwers en Parcoursontwerpers Cross Country. De Hindernisbouwer is de technische spil in het praktisch werk en de Parcoursontwerper is verantwoordelijk voor het totale ontwerp van een crosscountry parcours. Er wordt nu gekeken, gezien de coronamaatregelen, naar een geschikt moment om de opleiding te starten.

Toezichthouders

Het eventingforum heeft gesproken over het aanstellen van toezichthouders op het dressuurvoorterrein van een eventingwedstrijd. Aan eventingorganisaties wordt voor 2021 geadviseerd om deze lijn te volgen en ook in te zetten op de preventieve werking van de inzet van een toezichthouder op het dressuurvoorterrein. De toezichthouder op het voorterrein voor het springen is al gebruikelijk. Het forum gaat voor 2022 aan de slag met het invullen van de functie van toezichthouder voor eventingwedstrijden.

Veiligheid

Het forum heeft teruggeblikt op de valstatistieken van 2020. Uit de statistieken komt onder andere naar voren dat het percentage vallen in 2020 (2,9% van het aantal starts) lager ligt dan in 2019 (3,6% van het aantal starts). Tijdens een extra bijeenkomst in maart gaat het forum dieper in op dit soort statistieken en zullen onderwerpen zoals veiligheid, sportbeleving en vernieuwing wedstrijdsport aan bod komen.

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op
www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van het eventingforum.

Door |woensdag 3 maart 2021|

VERSLAG DRESSUURFORUM 15 FEBRUARI 2021

VERSLAG DRESSUURFORUM 15 FEBRUARI 2021

Geplaatst op 02 maart 2021 in Dressuur & Para

Het dressuurforum vergaderde op 15 februari voor de eerste keer dit jaar in een regulier overleg. Op 8 februari werd een extra overleg over Paardrijden.nl gevoerd.

Uitbreiding Paardrijden.nl mogelijk voor winstpunten t/m ZZ-Licht dressuur
Vanaf april is het vanwege het coronavirus en de geldende overheidsmaatregelen, mogelijk om in de dressuur deel te nemen aan Paardrijden.nl t/m de klasse M2 voor puntenregistratie. Omdat het overheidsverbod op wedstrijden al sinds 13 oktober geldt kwam de vraag uit het veld om Paardrijden.nl ook voor de klassen Z1, Z2 en ZZ-Licht mogelijk te maken voor winstpuntenregistratie. In de vergadering van de Ledenraad van afgelopen januari kwam ook deze vraag weer diverse keren voorbij. Het dressuurforum is hiermee aan de slag gegaan en heeft de voorwaarden opgesteld om dit mogelijk te maken.

Op 15 februari kwamen diverse onderwerpen aan bod waarvan de belangrijkste gespreksonderwerpen hieronder worden weergegeven.

Wijzigingen in FEI proeven/ protocollen
Binnen het dressuurforum en de topsportcommissie dressuur is gesproken over de wijzigingen die de FEI heeft doorgevoerd in de protocollen half januari en de wens van de topsportcommissie om ook de FEI te volgen in de strafpuntenregeling. Dit zal gelden voor de klassen / rubrieken waarvoor wij als KNHS de FEI protocollen (Engelse versie) gebruiken. Afgesproken is dat voor de klassen LT en ZT vanaf 2021 de FEI proeven in het geheel gebruikt worden inclusief de strafpuntenregeling van de FEI. Dit betekent dat bij een vergissing in het programma van de proef er 2% aftrek van het eindpercentage van de proef wordt gegeven. Bij een tweede vergissing geldt uitsluiting. Ook heeft de FEI aanpassingen gedaan in de dressuurprotocollen. Voor de rubrieken die onder het FEI reglement worden verreden worden deze nieuwe protocollen doorgevoerd. De rubrieken Children, Junioren, Young Riders en U25 worden verreden onder het KNHS reglement. Voor al deze rubrieken, met uitzondering van de Children, heeft de FEI een wijziging in de protocollen doorgevoerd. De wijziging houdt in dat aan het laatste cijfer op het protocol voor houding en zit, nu ook de algemene impressie is toegevoegd. Ook heeft het dressuurforum op advies van de Topsportcommissie dressuur gesproken over het volledig overnemen van het FEI protocol voor de klasse Z2 pony’s. Hier worden de mogelijkheden voor onderzocht.

Official Opleidingen
Het forum heeft gesproken over de mogelijkheden voor onze official opleidingen in corona tijd en hierover heeft het dressuurforum een advies gegeven aan de werkorganisatie.

Kampioenschapsreglement Hippiade 2021
De kampioenschapsbepalingen voor de Hippiade 2021 zijn besproken. Het dressuurforum heeft in het kader van paardenwelzijn voorgesteld om in de kampioenschapsbepalingen een maximaal aantal starts per paard op te nemen voor deelname aan de kampioenschappen. Dit voorstel zal ter bespreking worden voorgelegd.

Volgende vergadering
Er zal een extra vergadering ingepland worden voor het onderwerp vernieuwing in de wedstrijdsport. De volgende reguliere vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 17 mei a.s.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Door |dinsdag 2 maart 2021|

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 18 JANUARI 2021

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 18 JANUARI 2021

Geplaatst op 10 februari 2021 in Springen

Op 18 januari kwam het springforum voor de eerste keer in 2021 bijeen. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Pilot meetmomenten
In de coronaperiode van afgelopen jaar was het tot 1 september mogelijk voor organisaties om onder strikte voorwaarden en richtlijnen beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de paardensport, zoals bijvoorbeeld het rijden van een proef, parcours of cross. Hier werd veel gebruik van gemaakt.

Dit heeft ertoe geleid dat zowel het spring- als het dressuurforum enthousiast zijn geworden om ook meetmomenten aan te bieden wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is. En dan als sportvorm naast het rijden van een wedstrijd. Om die reden gaat er vanaf 1 april 2021 (wanneer de reguliere wedstrijdsport weer mogelijk is) een pilot meetmomenten van start. De pilot zal lopen van 1 april tot 1 oktober. De pilot heeft als doel de belangstelling voor meetmomenten vast te stellen en mogelijkheden te bekijken om per 1 oktober meetmomenten op te nemen als sportvorm in het Algemeen wedstrijdreglement. Deze beoordelings- en meetmomenten geven de ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in opleiding/training met hun paard (een reflectieve spiegel) en hebben louter een educatief- en trainingsdoel. Dit betekent dat er geen klassement wordt opgemaakt en er geen prijzen worden uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen.

Pilot Flex wedstrijden
In het springforum is een voorstel gedaan om te starten met de pilot Flex wedstijden.
Flex wedstrijden zijn wedstrijden die verreden worden onder de vlag van de KNHS waarin we de ruiter meer vrijheid willen geven in regelgeving. Tijdens deze wedstrijden vindt er geen startgerechtigheidscontrole plaats ten aanzien van de promotietabel. Wel een aantal controles om veiligheid en dierenwelzijn te kunnen waarborgen zoals bijv. controle op minimum leeftijd en max. aantal starts. De start op een Flex wedstrijd telt niet mee voor het promotiesysteem, er kunnen dus geen winstpunten worden behaald. Het is wel een wedstrijd met een klassement en er worden prijzen uitgereikt. De ruiter heeft hiermee de mogelijkheid om zijn paard uit te brengen op een gewenst niveau en mee te rijden voor de prijzen.
Het voorstel voor deze pilot is positief ontvangen door het springforum en wordt verder uitgewerkt.

Opleidingen
Binnen het springforum zijn de official opleidingen besproken. Het springforum heeft een advies gegeven over het uitschrijven van de opleiding jurylid springen B t/m ZZ en de opleiding Brons. In de volgende vergadering zal hier verder over doorgesproken worden.

Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 1 maart 2021. Tijdens deze vergadering zullen o.a. het project vernieuwing wedstrijdsport en opleidingen/bijscholingen de belangrijkste onderwerpen zijn.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: Springforum, verslag, verslag springforum, publicatie springforum

Door |dinsdag 16 februari 2021|

Dressuurforum Hilda Luiten neemt het stokje over van Gerard Arkema..

Nog een stokje is overgenomen, Wij willen graag aan jullie voorstellen Hilda Luiten, zij neemt het stokje over voor het dressuurforum van Gerard Arkema. 

Gerard Arkema heeft per januari een nieuwe baan aanvaard bij de KNHS als Manager Wedstrijdsport en geeft zijn funtie van dressuurforum lid door aan Hilda Luiten.. Hieronder stelt Hilda zich voor, wij wensen Hilda heel veel succes met deze mooie nieuwe uitdaging.

Mocht je denken ik heb een vraag voor de forumleden, kijk dan even onder het knopje Forum leden, daar staan ze allemaal en via de mailadressen heb je contact.

Hilda Luiten

In het dagelijkse leven ben ik (parttime) secretaresse bij de Rijksoverheid. Ik heb jarenlang in het bestuur van RV Neta gezeten. Ik heb zelf ook gereden en veel gejureerd (t/m Z2). Tegenwoordig ondersteun ik onze zoon Marten Luiten en zijn paarden, en ga ik ook graag met hem mee naar de concoursen.

Mijn bijdrage aan het forum zie ik in het meedenken aan de ontwikkeling van de dressuursport en optimaliseren van de wedstrijden, door mijn praktijkervaring op de wedstrijden in te brengen.

Door |maandag 18 januari 2021|

Springforum! Timmo de Vries neemt stokje over van Grietje de Vries!

 

In onze ALV  gehouden, eind vorig jaar stelden wij Timmo de Vries voor als nieuw Springforum lid.  Timmo neemt het stokje over van Grietje de Vries in het springforum. Tevens neemt Timmo zitting in het bestuur van de regio…  Wij bedanken Grietje de Vries die een aantal jaar  ons heeft vertegenwoordigd in het springforum, Grietje blijft in het bestuur van regio Groningen en gaat zich inzetten voor andere leuke dingen die de sport te bieden heeft in onze regio en landelijk.

Mocht je denken ik heb een vraag voor de forumleden, kijk dan even onder het knopje Forum leden, daar staan ze allemaal en via de mailadressen heb je contact.

 

Timmo: Graag stel ik mij hierbij voor als nieuw lid van het springforum.

Mijn naam is Timmo de Vries,  wonende in Den Horn, vlak onder Groningen.

Naast actief springruiter ben ik, na het behalen van het instructie diploma, mij gaan verdiepen in de wereld van parcoursbouwen. Hiermee ben ik nu al 20 jaar in het noorden actief, en heb daarin vele ruiters zien ontwikkelen en doorstoten naar de top.

Naast het zelf rijden van concoursen vind ik het opleiden van jonge paarden en ruiters de meest leuke aspecten van de ruitersport. Natuurlijk zijn de topwedstrijden heel leuk om mee te maken, maar in het noorden van het land krijgen zowel ruiters als officials niet helemaal de kans om zich op de zelfde wijze te kunnen ontwikkelen als in andere delen van het land.

Dit, en het idee om mee te kunnen denken in nieuwe ontwikkelingen en een hulp te kunnen bieden hieraan in de sport, hebben mij doen besluiten om in het springvorm voor de regio Groningen te gaan zitten.

Ik hoop, dat ik bij de collega’s en ruiters mag aankloppen voor vragen en ga ervan uit dat ze mij weten te vinden voor ondersteuning mijnerzijds.
Groeten Timmo de Vries

Door |zaterdag 16 januari 2021|
Ga naar de bovenkant