Forum nieuws

Home/Forum nieuws

VERSLAG DRESSUURFORUM 8 JULI 2019

VERSLAG DRESSUURFORUM 8 JULI 2019

Geplaatst op 17 juli 2019 in Dressuuren KNHS

Het dressuurforum kwam op 8 juli 2019 voor de derde keer bijeen dit jaar. Dit overleg stond in het teken van de ontwikkeling van een visie op de dressuursport voor de toekomst.

Zo is er gesproken over een aantal thema’s die door het forum als belangrijk zijn aangegeven. Hoe gaan we om met actuele ontwikkelingen? De wedstrijdsport is het kloppend hart van de KNHS. Wij hebben een fijnmazige paardensportinfrastructuur opgebouwd de afgelopen jaren. Dat is uniek in de wereld. Wij kunnen elke dag van de week een dressuurwedstrijd rijden als we dat willen. Bovendien hebben we een heel mooi en uitgebreid registratie- en kwalificatiesysteem. Voldoet dit nog aan de wensen van de huidige tijd? Hoe kunnen wij dressuur rijden voor iedereen toegankelijk en leuker maken? De sport zelf, en de wijze waarop de dressuursport in de toekomst kan worden beoefend, vraagt om aanpassingen in beleid.

Het dressuurforum ziet grote uitdagingen in de toekomst zoals bijvoorbeeld de verdere individualisering in de wedstrijdsport. Deze maatschappelijk brede ontwikkeling heeft consequenties voor de beleving en de aantrekkelijkheid van de paardensport. De uitdaging is om, in samenwerking met wedstrijdorganisatoren en officials, de wedstrijd weer een fantastische beleving te laten zijn voor iedereen. Het behalen van winstpunten is maar een onderdeel van deze beleving. Het moet iets zijn waar je graag aan wilt deelnemen of bijdragen, in welke rol dan ook, omdat je je kunt verbeteren of dat je het gewoon leuk vindt. Op welke manier kunnen we dit organiseren?

Het dressuurforum gaat ook kijken naar onze reglementen. De afgelopen tientallen jaren hebben we de wedstrijdsport ook wel ingewikkeld gemaakt. Een aantal jaar geleden zijn we al gestart met het opschonen van de reglementen en dit willen we voortzetten. Paardenwelzijn, veiligheid en fairplay zijn en blijven de belangrijkste uitgangspunten van onze reglementen. Opleiding en bijscholing van onze officials is een heel belangrijk aandachtspunt.

Belangrijke thema’s voor de komende maanden
De belangrijkste thema’s waren verder een leeftijds- en doelgroepgericht sportaanbod binnen de dressuur zoals de jeugdrubrieken in de dressuur en speciale wedstrijden en wedstrijdvormen voor doelgroepen.

De wijze van beoordelen van onze dressuurproeven en mogelijkheden om te kijken naar een ander soort beoordelingssytematiek kwamen ook aan de orde. Deskundig beoordeeld worden door juryleden is waarvoor veel dressuurruiters wedstrijden rijden. Er is steeds meer behoefte aan meer onderbouwing van de cijfers die op je protocol staan zodat je met deze tips thuis verder kunt trainen. Hierbij werd dan ook gesproken over het positief feedback geven na afloop van de proef.

Ook het imago van de dressuursport en paardenwelzijn waren belangrijke thema’s waar we als forum de komende jaren aan moeten werken.

De komende maanden gaat het dessuurforum met deze thema’s aan de slag in werkgroepen.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 9 september a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op de toekomst van de dressuur de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.

By |zaterdag 27 juli 2019|

KORT VERSLAG DRESSUURFORUM 20 MEI 2019

KORT VERSLAG DRESSUURFORUM 20 MEI 2019

Geplaatst op 04 juni 2019 in Dressuuren KNHS

Het dressuurforum kwam op 20 mei 2019 voor de tweede keer bijeen dit jaar. De onderwerpen welzijn en toezicht op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en opleidingen waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. In 2019 wordt een toezichthouder op het voorterrein aangesteld op minimaal 4 wedstrijden per regio. Ieder forumlid organiseert dit in zijn / haar regio.

Leeftijdsgericht sportaanbod
De testwedstrijden voor jeugdrubrieken dressuur in de regio’s Brabant, Limburg en Zuid-Holland zijn goed verlopen. De wedstrijden zijn geëvalueerd en er worden aanpassingen gedaan in het concoursprogramma om het voor wedstrijdorganisaties nog makkelijker te maken om deze rubrieken te organiseren.

Vanaf juni t/m half september vindt het vervolg plaats door middel van een pilot in heel het land. Iedere wedstrijdorganisatie kan zich aanmelden om hieraan deel te nemen. In plaats van de reguliere rubrieken die op de categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter waarbij de hoogte van de pony geen rol meer speelt. klik hier voor meer informatie

Opleidingen
De vernieuwde opzet van de instructeursopleidingen is geëvalueerd in het dressuurforum en verbeterpunten worden doorgegeven. Ook heeft het forum een advies uitgebracht over de officialopleidingen en bijscholingen voor de komende twee jaar (2020-2021).

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 9 september a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op de toekomst van de dressuur de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum op onze website.

 

By |vrijdag 7 juni 2019|

VERSLAG VERGADERING RECREATIEFORUM 14 MEI 2018

VERSLAG VERGADERING RECREATIEFORUM 14 MEI 2018

Geplaatst op 31 mei 2018 in Buitenrijdenen KNHS

Op maandag 14 mei kwam het recreatiesportforum voor de tweede keer dit jaar bijeen. Het forum verwelkomt Els Kramer (Groningen), Herm Hullegie (Gelderland) en Bastian van den Ende (Noord-Brabant) als nieuwe forumleden. Daarnaast neemt het forum afscheid van Perry Boogaard (Zeeland) en Sanne van Mullekom (Limburg). De voorzitter spreekt namens het forum zijn dank uit richting Perry en Sanne voor hun betrokkenheid en inzet.

Focuspunten
Iedere regio / mendistrict heeft een jaarwerkplan met focuspunten voor recreatie opgesteld. Deze plannen zijn tijdens de ALV’s gepresenteerd. De forumleden gaan met veel enthousiasme aan de slag, maar vind je het leuk om mee te denken of te organiseren, neem dan contact op met je regio/mendistrict. Naast de forumleden zijn ook de regioconsulenten heel actief met het openhouden van de Nederlandse natuur voor ruiters en menners.

Adopteer je bos
Zonder goed onderhouden ruiterpaden is het onmogelijk om fijn en veilig buiten te kunnen rijden. Dit kan niet alleen aan grondeigenaren worden overgelaten, daar waar budgeten en subsidies sterk gedaald zijn. Ruiters en menners zullen hier zelf hun steentje bij kunnen dragen. Het initiatief “Adopteer je Bos” heeft als doel om zowel ruiters en menners als ruitersportcentra en verenigingen aan te moedigen om zich in te zetten voor “hun” bos. Dit betekent in eerste instantie natuurlijk mee helpen aan het onderhoud of ontwikkelen van ruiter -en/of menpaden. Daarnaast wil de KNHS betrokkenheid en interesse creëren door het delen van nieuws, feiten, tips en advies omtrent de natuur, wat er te beleven valt in een bos en natuurlijk ook rondom buitenrijden.

Recreatieve events
De KNHS wil meer aandacht besteden aan de recreatieve evenementen in ons land. Is je vereniging of bedrijf aangesloten bij de KNHS of FNRS en organiseren jullie leuke events die ook toegankelijk zijn voor publiek of andere deelnemers. Stuur dan je informatie naar recreatie@knhs.nl en wij publiceren jullie event op onze recreatiekalender.

Over het recreatiesportforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het recreatiesportforum wordt nagedacht over het implementeren en ontwikkelen van nieuwe recreatieve activiteiten, maar een heel belangrijk thema is het openhouden van de Nederlandse natuur voor iedereen Een heel actueel thema voor paardensporters die graag buitenritten maken. Behalve openhouden en vernieuwen van ruiter en menroutes willen we ook dat de routes aaneengesloten kunnen worden. Bereikbaarheid, veiligheid en trailer vriendelijke parkeerplaatsen horen daar ook bij.
Heb jij goede en nieuwe ideeën? Neem dan via www.knhs.nl/recreatiesportforum contact op met de
portefeuillehouder recreatiesport in jouw regio of mendistrict en bespreek ze.

Foto: arnd.nl 

By |maandag 20 mei 2019|

VERSLAG EVENTINGFORUM 26 FEBRUARI 2019

VERSLAG EVENTINGFORUM 26 FEBRUARI 2019

Geplaatst op 19 maart 2019 in Eventingen KNHS

Op dinsdag 26 februari is het eventingforum voor de  eerste keer in 2019 bij elkaar gekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder vernieuwing van het rijstijlprotocol, leeftijdsgericht sportaanbod en een presentatie over sportaanbod in de discipline eventing voor de beginnende eventingruiter.

Ook is gesproken over de wedstrijden die in 2019 zijn gecanceld. Namens KNHS regio Zeeland was het nieuwe forumlid Marit Louwerse aanwezig.

Vernieuwing rijstijlprotocol
Het eventingforum wil met de vernieuwing van het rijstijlprotocol meer uniformiteit in de beoordeling en het protocol interessanter en leerzamer maken. Per onderdeel wordt de beoordeling met kruisjes aangeven. Zo kan bijvoorbeeld bij “lengte van de stijgbeugels” met een kruisje aangegeven worden of dit te lang, goed of te kort is. Afwijking van het ideale geeft aftrek en deze aftrek bepaalt het cijfer. Het protocol wordt de komende tijd getest en in de volgende forumbijeenkomst verder besproken.

Het eveningforum komt naar je toe!
Op 21 februari is een bijeenkomst gehouden voor de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het doel is om als forum nog beter in contact te komen met de achterban. De opkomst was bijzonder goed en dit heeft geleid tot zinnige discussies. Enkele besproken punten:

 • Ruiters vinden dat het niveau van de klassen per wedstrijd erg verschilt. Ook de richtlijnen worden te weinig gevolgd. Een ruiterafgevaardigde zal dit in een bijscholing van crossbouwers toelichten.
 • Eventing promoten als een “paard-vriendelijke” discipline. De afwisseling in de trainingen en galopperen door het veld sluit aan bij het natuurlijke gedrag van het paard.
 • Er is weinig bekend over de mogelijkheid om kleine eventinghindernissen (50cm) bij de KNHS te huren. Dit moet meer gepromoot worden.
 • In hoeverre is de nieuwe veldnorm voor buitenevenementen van invloed op eventingwedstrijden?

Leeftijdsgericht sportaanbod.
De werkgroep heeft een eerste ontwerp gemaakt van een mogelijk indeling op leeftijd en op hoogte. Hierbij komt de naam van de klasse en de grote van de pony/het paard grotendeels te vervallen. Voor wedstrijdorganisaties is dit eenvoudiger te organiseren. Voorwaarde is wel dat combinatiesprongen zowel in het springparcours als in de cross komen te vervallen of anders gebouwd moeten worden zodat het spring- en crossparcours bijvoorbeeld voor een C-pony en een groot paard het zelfde is.

Het plan zal eerste getoetst worden met de aantallen pony’s/paarden/leeftijdsgroepen/klassen die er nu zijn om de impact van deze wijziging beter in te kunnen schatten.

Sportaanbod beginnende eventingruiters
Het eventingforum verdiept zich verder in het sportaanbod voor beginnende eventingruiters. Deze instroom vindt plaats via manegebedrijven waar eventing onder de aandacht wordt gebracht vanaf de Ruiteropleiding “Zilver” en via verenigingen. Het forum streeft doorlopende leerlijnen na waarbij de diverse instroommogelijkheden goed op elkaar zijn afgestemd. Na deze verdieping zullen de mogelijke knelpunten worden besproken.

Overige bespreekpunten:

 • In 2019 zal het Europees Kampioenschap Landelijke Ruiters (EK LR) in Westerstede(Noord Duitsland) worden georganiseerd van 1 t/m 4 augustus. De KNHS wil een team afvaardigen onder leiding van chef d’équipe Fried van Stiphout.
 • In het forum wordt de zorg uitgesproken over het feit dat kort na elkaar drie eventingwedstrijden zijn geannuleerd. De vraag naar startplaatsen is groot en wordt hierdoor nog groter. Er zal contact opgenomen worden met de betreffende organisaties om te kijken of er nog steun geboden kan worden om toch iets te organiseren.

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op
www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum.

By |maandag 25 maart 2019|

VERSLAG KNHS-DRESSUURFORUM OP 18 FEBRUARI 2019

VERSLAG KNHS-DRESSUURFORUM OP 18 FEBRUARI 2019

Geplaatst op 08 maart 2019 in Dressuur & para

Het dressuurforum kwam op 18 februari 2019 voor de eerste keer dit jaar bij elkaar. Het jaarplan 2019 met daarin de onderwerpen welzijn en toezicht op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de reglementswijzigingen waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. In 2019 wordt in navolging van de pilot uit 2019 een toezichthouder op het voorterrein aangesteld op minimaal vier wedstrijden per regio. Ieder forumlid organiseert dit in zijn / haar regio.

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Leeftijdsgericht sportaanbod
Vanaf 1 april  t/m 5 mei 2019 start de KNHS in de regio’s Brabant, Limburg en Zuid-Holland met vier testwedstrijden jeugdrubrieken tijdens ponywedstrijden dressuur. In plaats van de reguliere rubrieken die op de categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter waarbij de hoogte van de pony geen rol meer speelt. Er wordt gestart met vier wedstrijden zodat dit goed kunnen begeleiden en gemonitord kan worden. Verloopt deze eerste pilot goed, dan is het voor meer wedstrijdorganisaties die vanaf 1 juni t/m half september een ponywedstrijd uitschrijven mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in de dressuur. Kijk voor meer informatie op www.knhs.nl/jeugdrubrieken.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 20 mei a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op de toekomst van de dressuur de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Foto: Digishots

Categorie: dressuurforum, reglementswijziging, jeugdrubrieken

By |dinsdag 12 maart 2019|

VERSLAG VERGADERING KNHS SPRINGFORUM OP 10 DECEMBER 2018

Geplaatst op 28 december 2018 in Springen

Op 10 december kwam het Springforum voor de vijfde keer in 2018 bij elkaar. De agenda was gevuld met onderwerpen zoals de opzet van de KNHS Jeugdcompetitie springen, reglementswijzigingen, de evaluatie van de bijscholingen en de stijlbeoordeling. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

Opzet KNHS Jeugdcompetitie
Het springforum wil leeftijdsgericht sporten stimuleren. Daarom is in het forum de opzet van de jeugdspringcompetitie besproken.
In 2019 zal gestart worden met KNHS Jeugdspringdagen met rubrieken voor ponyruiters, Children en Junioren, over verschillende hoogtes. Zodat de ruiters kunnen springen tegen leeftijdsgenoten op verschillende niveaus. Deze jeugdcompetitie wordt gekoppeld aan de bestaande springcompetities zoals de Luzac-jeugdcompetitie en de Hartog Lucerne Trophy.

Reglementswijzigingen
De voorgestelde reglementswijzigingen zijn in het springforum besproken. Het voorstel om alle reclame-uitingen in sponsorvermeldingen op sjabrakken, kleding, enz. vrij te laten heeft de steun van het springforum. Het is echter aan de Ledenraad van de KNHS om hier een besluit over te nemen. omdat dit in het Algemeen Wedstrijdreglement wordt beschreven.
Ook het voorstel om het te strak aantrekken van de neusriem te voorkomen krijgt een positief advies. Dit vergt echter wel een goede uitleg aan de controlerende officials. Bij de wijzigingen in het wedstrijdreglement springen wordt zoveel mogelijk het FEI-reglement gevolgd.

De volgende wijzigingen zijn per 1 april 2019 in het wedstrijdreglement springen van kracht:

 • Bij het losrijden mag achter een steilsprong een grondlijn liggen op dezelfde afstand als de grondlijn voor de sprong.
 • De aanscherping van de achterbeenbescherming zal conform de FEI-wijzigingen worden overgenomen. Dit houdt in dat de regels in 2019 zullen worden aangescherpt voor pony’s, Children en rubrieken voor jonge springpaarden. Dit vraagt een goede communicatie naar de ruiters en officials. In de planning staat dat deze aanscherping in 2020 zal gelden voor Junioren en Young riders en in 2021 voor alle klassen/rubrieken. De KNHS zal officials en deelnemers hierover gaan informeren.
 • Het forum besluit om de twee vormen van wedstrijden met twee-manches en het twee fasen parcours waarbij de barrage volgens tabel C wordt verreden (fouten worden naar strafseconden omgerekend) te laten vervallen. Deze varianten zijn de afgelopen twee jaar niet uitgeschreven op KNHS-wedstrijden.

Bijscholingen afgerond
De bijscholingen voor parcoursbouwers en voor de springjuryleden zijn afgelopen maanden afgerond. Het forum heeft fijn samengewerkt met de afdeling opleidingen van de KNHS om te komen tot een meer interactieve bijscholing met diverse casussen die in groepje moesten worden opgelost. De reacties van de juryleden heeft aangetoond dat men daarin geslaagd is waarmee wederom een kwaliteitsslag is gemaakt.

Doorlopende leerlijn rijstijlspringen
Het springforum heeft zich als doel gesteld om in 2019 de S-proeven t/m de B-rijstijlparcoursen zoveel mogelijk gelijk te maken met betrekking tot het beoordelen. Het stijlprotocol moet eenduidig zijn en er moet meer ruimte zijn om aan te geven waarom een bepaald cijfer wordt gegeven en wat de verbeterpunten zijn.
De huidige groep B-stijljuryleden moet met de juryleden voor de S-proeven een groep gaan vormen die op eenduidige wijze de stijlbeoordeling op zich gaat nemen voor parcoursen vanaf 30 cm  tot en met de klasse B. Hiermee zal het in de toekomst voor verenigingen en maneges eenvoudiger zijn om te beginnen met het springen op een lager niveau.

Categorie 6 wedstrijden
Het forum is akkoord met de pilot met “Wedstrijdverenigingen” in 2019. Wedstrijdverenigingen mogen wedstrijden voor haar eigen leden organiseren welke niet voor promotie zijn. Deze verenigingen hebben geen startpashouders. In De Paardenkrant is hierover in een artikel al uitgebreid aandacht aan besteed. Het forum is wel van mening dat er net als op de andere KNHS-springwedstrijden toezicht op het voorterrein moet zijn.

Over het springforum
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 4 februari 2019. Wil je een bijdrage leveren? Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

By |donderdag 31 januari 2019|

VERSLAG DRESSUURFORUM 20 NOVEMBER 2017

Geplaatst op 28 november 2017 in Dressuur & para

Het dressuurforum kwam op 20 november 2017 bijeen. Opleidingen, welzijn en toezicht op het voorterrein en de reglementswijzigingen waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein: uitbreiding pilot naar alle regio’s in 2018
Het dressuurforum is weer een stap verder gekomen. De aangekondigde pilot op 10 wedstrijden in regio Drenthe is inmiddels afgerond. Doel van deze pilot was om te toetsen of het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein mogelijk is, bij welke wedstrijden dat zou moeten, wat de voors en tegens zijn en wat de taken van een toezichthouder dan zijn. Naar aanleiding van de pilot adviseert het dressuurforum om in 2018 in iedere regio zo’n pilot te organiseren, waarbij op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder wordt aangesteld. Er is inmiddels een projectvoorstel geschreven en na goedkeuring gaan de forumleden hier in hun eigen regio mee aan de slag.

Opleidingen
Het forum besprak de mogelijheid om een regionaal opleidingspunt in te stellen. Iedere regio bespreekt dit en koppelt de resultaten terug.

Reglementswijzigingen
Er komen geen reglementswijzigingen in 2018, behalve als de FEI wijzigingen doorvoert die ook in het KNHS-reglement doorgevoerd moeten worden. De FEI maakt dit eind november bekend.

In blokjes rijden tijdens Subtopwedstrijden klasse ZZ-Zwaar
Vanuit de Subtop (klasse ZZ-Zwaar) is gevraagd of het ook op wedstrijden met maar één 1 ring mogelijk kan worden om “in blokjes rijden”. Daarmee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld 4 deelnemers eerst de 1e proef rijden en direct daarna de 2e. Een ongeschreven regel bij de Subtop was altijd dat wanneer de 2e proef door hetzelfde jurykoppel beoordeeld wordt, de juryleden van plaats wisselen voor de tweede proef. Dit wordt in een aantal gevallen niet meer toegepast. Het dressuurforum is van mening dat de juryleden niet van plaats hoeven te wisselen bij het beoordelen van de tweede proef in de klasse ZZ-Zwaar.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt in het eerste kwartaal van 2018 plaats. Tijdens deze vergadering zullen o.a. het voorstel voor de pilot toezichthouder voorterrein, het jaarplan 2018, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke  onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum

De leden van het dressuurforum denken na over de dressuursport, bespreken nieuwe ideeën en evalueren de reglementen. Zij kijken naar de hele breedte van de sport, dus van instroom tot topniveau. Heb jij goede ideeën, neem dan contact op met het forumlid in jouw regio. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en abonneer je op de nieuwsbrief dressuur!

By |zaterdag 8 december 2018|

VERSLAG DRESSUURFORUM 19 NOVEMBER 2018

Geplaatst op 29 november 2018 in Dressuur & paraen KNHS

Het dressuurforum kwam op 19 november 2018 voor de vijfde keer bijeen dit jaar. Het KNHS Jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen welzijn en toezicht op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de reglementswijzigingen waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum is daarom in 2018 een pilot gestart met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op 4 wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn/haar regio. De pilot is geëvalueerd en het forum wil dit graag vanaf 2019 op reguliere wijze voortzetten. De exacte invulling wordt nog nader uitgewerkt.

Reglementswijzigingen
In het dressuurforum zijn de voorstellen voor reglementswijzigingen besproken. Zo is er een voorstel gedaan om het los te laten dat de tweede dressuurproef van een combinatie door een ander jurylid beoordeeld moet worden. Ook wil het dressuurforum het maximaal aantal combinaties dat op een dag beoordeeld mag worden door 1 jurylid naar 36 brengen.
Het voorstel wordt gedaan om de verplichte klassenindeling voor de afdelingsdressuur los te laten waardoor het mogelijk wordt dat een afdelingsdressuurteam zelf kan kiezen in welke klasse zij uitkomen. Voor de teamdressuur en dus ook de Kür op muziek voor viertallen wordt voorgesteld om de beoordeling te laten plaatsvinden door twee juryleden gezamenlijk bij C. In het geval van beoordeling door 1 jurylid zal er in dit voorstel niets wijzigen. De voorstellen zijn inhoudelijk besproken en worden nu nader uitgewerkt.

Het wel of niet toestaan van beenbescherming in de dressuurring is ook besproken tijdens het forumoverleg. Zoals ook blijkt uit de vele reacties op de stelling die hierover is gepubliceerd zijn de meningen in het veld hierover verdeeld. Het gebruik in de ring van bandages, pijpkousen, peesbeschermers, strijklappen e.d. is op dit moment niet toegestaan, behalve bij een prijsuitreiking. De reden hiervoor is dat de gangen, de beenzetting en de takt behoren tot de basispunten van dressuur. Beenbescherming kan ook van invloed zijn op de gangen en de bewegingsafloop en daarmee op de beoordeling van een jurylid. Het dressuurforum ziet op dit moment nog te veel verdeling van meningen om hier nu het besluit te nemen de huidige regelgeving aan te passen

De publicatie van de definitieve reglementswijzigingen zal in het eerste kwartaal van 2019 zijn.

Leeftijdsgericht sportaanbod
Elk kind ontwikkeld zich op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Door daar in het sportaanbod rekening mee te houden wordt de ontwikkeling meer bevorderd. Bovendien leidt het tot meer plezier in het sporten. Paardensport is uniek. Het is de enige sport waarbij het kind samenwerkt met een ander levend wezen (de pony). Dit vraagt veel van een kind, zowel lichamelijk als geestelijk. Leeftijdsgericht sportaanbod en een verantwoorde omgang met de pony vormen de basis voor het goed leren paardrijden.
Voor de toekomst van de paardensport is het belangrijk dat jeugd instroomt in de sport en dat de (bestaande) jeugd de paardensport blijft beoefenen. Het is daarom belangrijk steeds na te denken over hoe de paardensport toegankelijker en aantrekkelijker kan worden voor de jeugd. Het huidige aanbod van sportproducten binnen de KNHS voor de jeugd is voor het grootste deel gelijk aan het aanbod voor volwassenen. Wanneer je als 8-jarige op een C-pony rijdt vanwege je lengte of omdat je oudere broer of zus hier ook op rijdt, rijdt je dezelfde proeven als volwassenen en kom je op wedstrijden uit tegen bijvoorbeeld 16 jarigen. Dat is niet wenselijk maar ook niet reëel.
Het dressuurforum heeft een plan van aanpak uitgewerkt om in 2019 een pilot traject te kunnen starten met een leeftijdsgericht aanbod in dressuur. Wedstrijden waar kinderen en jongeren alleen tegen eigen leeftijdsgenoten rijden. Hier zal via de KNHS-media nog nadere communicatie en uitleg over volgen.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 18 februari 2019. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de toezichthouders op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op de toekomst van de dressuur de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van jouw regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

By |donderdag 29 november 2018|

VERSLAG SPRINGFORUM 3 SEPTEMBER 2018

VERSLAG SPRINGFORUM 3 SEPTEMBER 2018

Geplaatst op 14 september 2018 in Springenen KNHS

Op 3 september kwam het Springforum voor de vierde keer dit jaar bijeen. De agenda was gevuld met de volgende onderwerpen: bijscholing parcoursbouwers, opleiding springjuryleden, stijlbeoordeling klasse B, kampioenschapsreglement indoorkampioenschappen en de toekomst van de Hippiade. Hieronder volgt een beknopte uitwerking per onderwerp.

UPDATE OPLEIDINGEN:

Parcoursbouwers: De bijscholing voor de parcoursbouwers vindt plaats op zaterdag 13 en zondag 14 oktober. Er vinden 2 sessies per dag plaats. Deze bijscholing is voor parcoursbouwers t/m ZZ. In 2019 zal de groep vanaf 1.40m bijgeschoold worden. De bijscholing wordt verzorgt door de Nederlandse Vereniging van Parcoursbouwers ( www.parcoursbouwers.nl )

Opleiding nieuwe springjuryleden: Deze gaat in november van start. In de opleiding zal er extra aandacht komen voor de soft skills die we van de juryleden verwachten. Ook zal een stage bij een FEI-steward onderdeel uitmaken van de opleiding om controle op het voorterrein op gedrag en harnachement meer aandacht te laten krijgen.

Bijscholing springjuryleden: Dit zal plaatsvinden op 30 oktober (Rotterdam), 5 November (Asten), 6 november (Exloo) en 13 november (Ermelo). Er wordt een middag- en een avondsessie gehouden. Aan de orde komen wedstrijdsituaties, voorterrein, samenwerking jury, parcoursbouwers, ruiters en organisatie.

Tevens worden er een aantal casussen behandeld en is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen. In week 36 worden de juryleden geïnformeerd en kan er via MIJN KNHS aangemeld worden. Van de bijscholing zal vooraf een try-out gehouden worden.

KAMPIOENSCHAPSREGLEMENT INDOORKAMPIOENSCHAPPEN

Het kampioenschapsreglement en de data van de Indoorkampioenschappen worden goedgekeurd waarbij het kampioenschapsreglement op de volgende punten, voor wat betreft het springen wordt aangepast:

 • Combinaties die in het verleden zijn gestart in de klasse 1.50m of hoger zijn niet startgerechtigd op de
 • Een deelnemer kan alleen starten op het regiokampioenschap van de regio waar de deelnemer bij aanvang van het indoorseizoen (1 oktober) lid is. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de regio

Het toekennen van wildcards bij de pony’s voor de kaderleden wordt bij de indoorkampioenschappen niet aangepast. Voor de Hippiade zal dat op een later moment worden besproken.

HIPPIADE

In het springforum is de Hippiade 2018 geëvalueerd. Er is uitgebreid gesproken over het voorstel om de Hippiade doordeweeks in de zomervakantie te houden vanaf 2020. De Hippiades in 2018 waren zeer goed bezocht en de vraag is of deelnemers en publiek ook gaan komen als het op doordeweekse dagen wordt georganiseerd. Het voordeel zal wel zijn dat er meer deelnemers in de lagere klassen kunnen worden toegelaten en dat de dagen korter zijn. Ook zal er meer losrijruimte zijn als de rubrieken over meer dagen worden verdeeld. Het springforum vindt het te vroeg om hier over te adviseren en wil dit eerst met de regiobesturen en met de achterban bespreken. Als er wordt gewijzigd moet dat we een verbetering zijn.

OVER HET SPRINGFORUM

De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 12 november. Op de agenda staat dan wederom de toekomst van de Hippiade, onderbouwing beoordeling rijstijl springen en de reglementswijzigingen 2019.

Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Categorie: Springforum

By |zondag 16 september 2018|

VERSLAG DRESSUURFORUM OP 18 JUNI 2018

VERSLAG DRESSUURFORUM OP 18 JUNI 2018

Geplaatst op 26 juni 2018

Het dressuurforum kwam op 18 juni voor de derde keer dit jaar bijeen. Het jaarplan 2018 met daarin de onderwerpen opleidingen dressuur, welzijn en toezicht op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en het KNHS Indoorkampioenschap Subtop waren de belangrijkste gesprekspunten.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het dressuurforum start daarom in 2018 een pilot met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in iedere regio. Tijdens deze pilot wordt op vier wedstrijden per regio een toezichthouder aangesteld. Ieder forumlid organiseert de pilot in zijn / haar regio. Het vinden van juryleden die deze taak op zich willen nemen blijkt lastig!

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaat met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Leeftijdsgericht sportaanbod
In het tweede kwartaal van dit jaar hebben leden van het dressuur-, spring- en eventingforum voor de tweede keer bij elkaar gezeten om te praten over een leeftijdsgericht aanbod voor kinderen in de paardensport. Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en wat vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf.
Het dressuurforum heeft een voorstel verder uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een categorie indeling. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt. 

Indoorkampioenschap Subtop
Op basis van de deelname de afgelopen jaren, met als dieptepunt de geringe deelname aan de selecties en KNHS Indoorkampioenschappen Subtop van afgelopen jaar, concludeert het dressuurforum dat ruiters blijkbaar steeds minder waarde hechten aan een indoorkampioenschap Subtop. De vraag is dan ook of we dit nog steeds moeten organiseren als ruiters en publiek geen belangstelling hebben? Het dressuurforum adviseert dan ook om geen geen KNHS Indoorampioenschap Subtop meer te organiseren. Dit advies zal worden voorgelegd aan de Technische commissie dressuur en het KNHS-bestuur.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 10 september. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de dressuursport in Nederland? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid uit jouw regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

By |dinsdag 26 juni 2018|