PAARDENSPORTACTIVITEITEN IN CORONATIJD

Geplaatst op 10 december 2020

Het jaar 2020 gaat in de boeken als een uniek jaar voor de paardensport met meerdere keren een verbod op wedstrijden. De paardensport wordt hiermee geraakt. Het liefst zouden we zeggen dat we de paardensport weer kunnen beoefenen zoals we gewend zijn, maar we moeten realistisch zijn het kan op dit moment niet en de eerste prioriteit blijft de gezondheid van ons allemaal. Gelukkig zien we ook dat veel activiteiten wel kunnen waarbij alle geldende maatregelen en voorwaarden strikt nageleefd worden.

De ene organisatie krijgt lokaal meer ruimte van de veiligheidsregio dan de andere organisatie. Onder de nu geldende maatregelen mogen er onder strikte voorwaarden paardensportactiviteiten, zoals oefenparcoursen en oefendressuur georganiseerd worden.

Waarom paardensportactiviteiten?
Paardensportactiviteiten zijn belangrijk voor de sport. Ze geven paardensporters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in de opleiding of training met en van hun paard. Het is voor het welzijn belangrijk dat paarden in beweging blijven en op een juiste wijze getraind worden. Om de ontwikkeling te kunnen monitoren is het belangrijk om te weten waar je staat in je training zodat je dit indien nodig bij kunt stellen. Paardensportactiviteiten dragen daar aan bij en hebben louter een educatief- en trainingsdoel.

Paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten
Onder de nu geldende maatregelen is het al mogelijk om oefenspringen en oefendressuur te organiseren onder de voorwaarde dat er vooraf toestemming aan de betreffende gemeente of veiligheidsregio moet worden gevraagd. Aan de activiteiten die de afgelopen weken door het land georganiseerd zijn, hebben we kunnen zien dat dit goed binnen de geldende maatregelen georganiseerd kan worden. Dit komt omdat paardensport geen contact- en teamsport is, er altijd minimaal en vaak veel meer dan 1,5 meter afstand gehouden wordt en dat de paardensport veelal buiten dan wel in zeer grote goed geventileerde ruimtes (rijhallen) plaats vindt. Tegelijkertijd zien we ook dat wat er nu georganiseerd wordt kan zorgen voor meer landelijke reisbewegingen van ruiters. Sommigen reizen nu van de ene naar de andere kant van het land om hun paard te trainen door bijvoorbeeld een oefenparcours te rijden. Dit staat haaks op het advies van de overheid om reisbewegingen te beperken. Bovendien vindt er nu geen toezicht plaats op paardenwelzijn en veiligheid.

De KNHS geeft daarom per 14 december de mogelijkheid om paardensportactiviteiten onder de vlag/auspiciën van de KNHS te organiseren. Wanneer wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden kunnen deze activiteiten in aanmerking komen voor puntenregistratie. Verenigingen en organisaties kunnen, daarom na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende gemeente of veiligheidsregio, hun paardensportactiviteiten zoals oefendressuur en oefenspringen omzetten naar beoordelings- en meetmomenten. Hier zijn duidelijke voorwaarden en bepalingen op van toepassing, waardoor KNHS- officials toezicht kunnen houden op paardenwelzijn en veiligheid, twee belangrijke speerpunten van de KNHS. Bovendien komt er zo meer landelijke spreiding van het aantal paardensportactiviteiten waardoor grote reisbewegingen voorkomen worden.

Voorwaarden en bepalingen paardensportactiviteiten
Voor de paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten zijn bepalingen opgesteld. Voorwaarde is dat deze strikt worden nageleefd. Organisaties die lokaal toestemming hebben voor het organiseren van een activiteit met beoordelings- en meetmoment kunnen deze aanvragen via de KNHS zodat deze onder voorwaarden mee kan tellen voor puntenregistratie.

De bepalingen zijn geldig voor de sporters die deelnemen, voor de organisatoren van de activiteiten en uiteraard de officials en vrijwilligers. Het is belangrijk om de bepalingen te kennen. Zo staat er bijvoorbeeld in dat een sporter en paard zo kort mogelijk op het terrein zijn en na het deelnemen van de activiteit direct naar huis gaan. Kijken bij andere deelnemers mag niet. Voor organisaties geldt bijvoorbeeld dat activiteiten te allen tijde vooraf goedgekeurd moeten worden door de betreffende veiligheidsregio en dat deze moeten voldoen aan de geldende maatregelen en richtlijnen. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het door NOC*NSF eerder gepubliceerde protocol verantwoord sporten.

Download hier alle bepalingen activiteiten met beoordelings- en meetmomenten

Klik hier voor de veel gestelde vragen en antwoorden over paardensportactiviteiten in coronatijd.

Klik hier voor een overzicht van alle geldende maatregelen in de paardensport en een overzicht van veel gestelde vragen.

 

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR SPORTAANBIEDERS

Aanvragen paardensportactiviteit met beoordelings- of meetmoment
Sportaanbieders mogen vanaf 14 december een beoordelings- of meetmoment organiseren. Sportaanbieders die een wedstrijd gepland hebben tot en met 31 december krijgen van de KNHS een separate mail over omzetting naar een paardensportactiviteit met een beoordelings- en meetmoment. Nieuwe aanvragen worden (zoveel als mogelijk) op basis van de bestaande kalenderprocedure door de regio of het mendistrict in behandeling genomen.  Inschrijvingen van deelnemers verloopt via Mijn KNHS of een door de KNHS goedgekeurd inschrijvingsprogramma. Klik hier voor een overzicht van alle programma’s. Het innen van inschrijfgeld verloopt ‘corona-proof’, bijvoorbeeld via internetbankieren, pin, een Tikkie, een betaalverzoek of via Mijn KNHS. Wilt u het innen van inschrijfgeld via Mijn KNHS laten verlopen? Bekijk dan hier hoe het werkt.

Sportaanbieders betalen voor het organiseren van een paardensportactiviteit met beoordelings- en meetmoment een afdracht in lijn met de reguliere afdracht. De KNHS geeft, zolang wedstrijden niet zijn toegestaan, 30% korting op deze reguliere afdracht.

Toestemming gemeente of veiligheidsregio verplicht
Zonder toestemming van de gemeente of veiligheidsregio mogen er geen activiteiten georganiseerd worden. Gemeenten kunnen individuele afspraken met organisaties maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is voor sportaanbieders dus belangrijk om bij de gemeente of veiligheidsregio te informeren wat er in uw omgeving geldt. Het lokale beleid is leidend. De regels van veiligheidsregio’s en gemeenten dienen in acht genomen te worden. Activiteiten moeten te allen tijde voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol: verantwoorde paardensport van NOC*NSF. Klik hier voor het protocol.