KNHS ZIET MOGELIJKHEDEN OM WEER DE RING IN TE KUNNEN

Geplaatst op 14 mei 2020

De Nederlandse hippische wedstrijdsport lijkt nog op slot te zitten. Hoe zit dat? En wat kunnen de ruiters en menners verwachten nu het coronabeleid langzaamaan versoepelt? Maarten van der Heijden, Technisch Directeur en Adrianne van Waardenberg, Manager Wedstijdsport leggen het uit en vertellen ook wanneer wedstrijdsporters weer de ring in kunnen. En dat kan misschien wel sneller dan je denkt.

Een dubbelinterview met de Technisch Directeur en de Manager Wedstrijdsport van de KNHS.

Maarten trapt af: “In eerste instantie hebben we vanaf het begin van de coronacrisis veel mogen doorzetten in de paardensport in vergelijking met andere sporten. Paardeigenaren konden hun paarden blijven rijden en trainen op eigen terrein. Topsporters konden op hun eigen accommodatie doortrainen terwijl andere sporters niks mochten. Een tophockeyer kon, bij wijze van spreken, alleen zijn oefeningen doen op zijn eigen balkon en een topzwemmer in zijn badkuip.” “De KNHS had in samenwerking met onze partners een hele goede positie voor de paardensport bedongen. Gelukkig maar, want verzorging en beweging is nu eenmaal essentieel voor het welzijn van onze paarden”, vult Adrianne aan.

Versoepeling in coronatijd
Ondertussen versoepelen de coronamaatregelen. Op de meeste plekken kunnen kinderen weer naar de manege of vereniging. Sinds 12 mei mochten ook de volwassenen weer in het zadel onder bepaalde voorwaarden. De draf- en rensport start mondjesmaat zonder publiek en de paardenkeuringen zijn dadelijk onder voorwaarden ook weer toegestaan. “De draf- en rensport en keuringen vallen onder de regels van het ministerie van LNV. De KNHS valt als sportbond  onder de regels van het ministerie van VWS en NOC*NSF. Daar zit dus een groot verschil in, omdat het om sport gaat met andere voorwaarden en regels”, legt Maarten uit. “Natuurlijk zijn wij als onderdeel van de Sectorraad Paarden wel in overleg met LNV omdat daar grote raakvlakken liggen.”

Onderlinge beoordelings- en meetmomenten voor elke discipline
Adrianne: “De regels zeggen heel duidelijk dat er voorlopig geen wedstrijden georganiseerd mogen worden. Vanaf 1 juni mogen er wel buitenactiviteiten, die niet onder wedstrijden en competities vallen, plaatsvinden.” En daar zit de ruimte ook om binnen de paardensport weer de ring in te kunnen. Maarten vervolgt: “Dat geeft namelijk de mogelijkheid om beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de paardensport. Denk aan bijvoorbeeld het rijden van een proef, parcours of cross. Het kan voor elke discipline en in de buitenlucht. Op deze manier kunnen wedstrijdsporters voor officiële KNHS-juryleden verschijnen, maar ook voor winstpunten rijden en verder werken aan hun trainingsdoelen. Wedstrijdpaarden kunnen dan ook weer op pad.” Adrianne verduidelijkt: “Er wordt dus geen klassement opgemaakt. Je rijdt echt voor jezelf en niet voor prijzen. Deze oefendagen zijn geen wedstrijden waar je tegen elkaar strijdt. Ook gelden er duidelijke regels waar een organisatie aan moet voldoen. Want het is nog steeds essentieel dat de regels van de Overheid en het RIVM worden aangehouden, zodat we met z’n allen voorkomen dat er een tweede golf van het coronavirus komt.” Maarten: “Wat we nu online doen op paardrijden.nl verruimen we naar fysieke buitenlocaties en naar alle disciplines. Veel ruiters zijn, in tegenstelling tot veel anderen sporten, voor hun inkomen afhankelijk van de paardensport. Dus ik denk dat dit een mooie stap is en weer toekomstperspectief biedt voor veel van onze leden, sportaanbieders en organisatoren. Tegelijkertijd gaat de lobby vanuit de KNHS voor daadwerkelijke wedstrijden uiteraard door.”

Dankzij het paardensportprotocol de ring in tijdens coronatijd
Dat we in Nederland de richtlijnen en de daarbij horende hygiëne- en veiligheidsregels van het RIVM blijven opvolgen is een belangrijk punt. Premier Rutte heeft aangegeven dat versoepelingen mogelijk blijven zolang de besmettingsgraad beneden de 1 blijft. Daarom kunnen de onderlinge beoordelings- en meetmomenten alleen georganiseerd worden zonder publiek, met voldoende ruimte, een goede routing en tijdsplanning. Een duidelijk protocol voor de organisatie is daarbij extra belangrijk. De KNHS heeft, in samenwerking met partner FNRS, drie weken geleden al een paardensportprotocol voor maneges, verenigingen en stallen gemaakt, dat zij kunnen gebruiken bij hun gemeenten als daarom gevraagd wordt. Ook zijn er posters ontwikkeld die op de accommodatie opgehangen kunnen worden om de geldende maatregelen kenbaar te maken aan bezoekers. Op deze manier konden paardensportaccommodaties met buitenfaciliteiten binnen de richtlijnen van de Overheid en NOC*NSF weer voorzichtig opengaan. Eerst voor kinderen en sinds vorige week ook voor volwassenen. Adrianne: “Als KNHS hebben we nu een aanvullend protocol gemaakt dat ingaat vanaf 1 juni. In dit protocol staat beschreven binnen welke richtlijnen en voorwaarden bepaalde paardensportactiviteiten weer plaats kunnen vinden.” Maarten vult aan: “Het aanvullende protocol kan gebruikt worden door lokale paardensportaanbieders om toestemming te vragen bij gemeenten. Organisatoren van de paardensportactiviteiten hebben vanaf nu nog ruim 3 weken de tijd om zich voor te bereiden aan de hand van de protocollen en richtlijnen.” Adrianne: “Zolang we geen  officiële wedstrijden mogen organiseren brengen wij uiteraard ook geen afdrachten in rekening voor organisatoren.”

Maarten en Adrianne concluderen samen: “We merken dat wedstrijdruiters graag weer de ring in willen. Dat is ook logisch. Het is een belangrijk onderdeel van de training van ruiter en paard. Tegelijkertijd moeten we er voor waken dat we afwijken van de regels en richtlijnen van de Overheid. Op deze manier kunnen onze leden binnen de geldende regels toch de ring in.”

Klik hier voor het additioneel protocol verantwoorde paardensport: activiteiten met beoordelings- en meetmomenten.

In de loop van volgende week komt er meer duidelijkheid over de wijze waarop organisaties hun sportactiviteiten vanaf 1 juni  bij de KNHS aan kunnen vragen en deelnemers zich aan kunnen melden.

page1image309266592

Additioneel (model) Protocol Verantwoorde Paardensport

vanaf 1 juni 2020

Activiteiten met beoordelings- en meetmomenten

LET OP: dit additioneel modelprotocol is bedoeld voor hippische sportaanbieders om in goede afstemming met de gemeente en binnen de lokaal geldende noodmaatregelen de gelegenheid te bieden om op een verantwoorde manier aan variabele paardensportactiviteiten deel te nemen, waar mogelijk. Het sportprotocol van NOC*NSF is hierin leidend.

Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer samen paardrijden op de buitenaccommodatie. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook samen buiten paardrijden op de accommodatie en in de buitenruimte en natuur. Het kabinet heeft de gemeenten de regie gegeven om de sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren.

Met dit protocol willen we de gemeenten uitleg geven hoe we als uitvoerende paardensportaanbieders richting geven aan het aanreiken van een verantwoorde manier van paardensportactiviteiten. Hierbij is ruimte voor lokaal maatwerk en daarmee dient dit protocol als model, dat aanpasbaar is per locatie. Dit alles uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

De hippische sportaanbieders hebben de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol op basis van de afspraken met de gemeente. Er wordt met de gemeente afgesproken hoe de eerste lijn van handhaving op de sportaccommodaties vorm en inhoud krijgt. Paardensport is geen contactsport en de RIVM-maatregelen zijn relatief eenvoudig te verwezenlijken. Met het onderstaande protocol kunnen wij op verantwoorde wijze de trainingsmogelijkheden van paardensporters verruimen met speciaal daarvoor ingerichte activiteiten, zoals proeven en parcoursen die dienen als beoordelings- en meetmoment in de training. Gezondheid, veiligheid en verantwoord sporten staan hierbij voorop.

*****

Additioneel model protocol paardensport activiteiten met beoordelings- en meetmoment

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 Houd je aan alle actuele RIVM richtlijnen zoals thuisblijven bij verkoudheid, deze richtlijnen zijn en blijven onverminderd van kracht.
Geen deelname aan trainingen in geval van één of meerdere van de volgende symptomen:

o koorts (>/= 38 graden Celsius)
o neusverkoudheid
o hoesten
o recent opgetreden benauwdheidsklachten o keelpijn

o hoofdpijn

o geur- en smaakverlies
Hervatten sport na klachten of COVID-19 infectie volgens geldende regels RIVM

page1image307111360

page2image348344176

Additioneel (model) Protocol Verantwoorde Paardensport

vanaf 1 juni 2020

Activiteiten met beoordelings- en meetmomenten

 Zorg voor goede hygiënemaatregelen om verspreiding tegen te gaan:
o Was je handen regelmatig, langer dan 20 seconden met water en zeep. (Voordat je naar

buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en

nadat je naar de wc bent geweest)
o Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
o Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg, was je handen o Schud geen handen en raak elkaar niet aan
o Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
o Houd een paard-lengte afstand te paard

 De regels van veiligheidsregio’s en gemeenten dienen in acht genomen te worden.

Algemene afspraken

 •   Elke hippische accommodatie/ locatie heeft een herkenbare coördinator als aanspreekpunt voor bezoekers.
 •   Samenscholing is verboden. Vermijd drukte!
 •   Het aantal aanwezige ruiters, grooms, officials, trainers en medewerkers op het terrein mag niet leiden

  tot grote groepen mensen tegelijkertijd.

 •   Elke trainer/ instructeur plant zorgvuldig zijn/ haar lessen, clinics of oefenmomenten met de

  deelnemers, waarbij groepen deelnemers niet mengen en geregistreerd is wie wanneer aanwezig is.

 •   Ruiters en uitvoerders verlaten de accommodatie/ locatie wanneer men klaar is met de activiteit.
 •   Handhaving: accommodatiehouders maken- en communiceren de gemaakte afspraken in dit protocol

  en er worden posters opgehangen of flyers uitgereikt en bewegwijzering toegepast ter ondersteuning van de gemaakte afspraken. Bij overtreding zorgt de accommodatiehouder dat men hierop wordt aangesproken, dan wel door de accommodatiehouder, instructeur/ trainer of personeel.

 •   Er worden geen onverantwoorde risico’s genomen in de paardensport. Gebruik van gezond verstand staat bij iedereen voorop.

  Bij activiteiten met beoordelings- en meetmomenten

 •   Officiële wedstrijden en competities zijn – volgens de huidige regels – tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen.
 •   Het is mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de paardensport, bijvoorbeeld het rijden van een proef, parcours of cross. Hierbij maakt de KNHS in corona tijd waarbij wedstrijden nog niet mogen, een uitzondering dat meetmomenten voor winstpunten kunnen tellen. Deze beoordelings- en meetmomenten geven de ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in opleiding/training met hun paard (een reflectieve spiegel). Deze meetmomenten hebben louter een educatief- en trainingsdoel.
 •   Alle beoordelings- en meetmomenten worden aangevraagd bij de KNHS en krijgen een plek op de KNHS kalender. Sportaanbieders dienen zich daarvoor te houden aan de daarvoor geldende KNHS bepalingen. Deelnemers aan de activiteiten moeten zich inschrijven via Mijn KNHS. Dit zorgt voor regie op de activiteiten binnen de georganiseerde paardensport vanuit de KNHS en geeft de mogelijkheid om winstpunten te registreren voor de deelnemers.

Pagina 2 van 4

page3image309936864

Additioneel (model) Protocol Verantwoorde Paardensport

vanaf 1 juni 2020

Activiteiten met beoordelings- en meetmomenten

 •   Het is te allen tijde verboden een wedstrijd te organiseren, dit betekent dat er geen klassement wordt opgemaakt en er geen prijzen worden uitgereikt. Men rijdt niet tegen elkaar, maar louter voor zichzelf om verder te komen in de training en de kans te hebben hiermee winstpunten te verdienen.
 •   De sportaanbieders zorgt voor de benodigde KNHS-officials zoals een parcoursbouwer, een jury en schrijver. Om de 1.5 meter afstand tussen jurylid en schrijver te borgen kan bijvoorbeeld een tussenschot geplaatst worden in de juryruimte of twee auto’s naast elkaar op een paar meter afstand en onderling contact via telefoon. Wanneer het jurylid uit hetzelfde huishouden als de schrijver komt is dit niet noodzakelijk.
 •   Een deelnemer komt met maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar) naar de accommodatie/locatie.
 •   Op parkeerplaatsen wordt 5 meter afstand tussen auto, trailers en vrachtwagens gehouden om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben. Voor parkeren volgen sporters altijd de aanwijzingen ter plaatse op.
 •   De ringmeester, parcoursbouwer, instructeur, trainer, vrijwilliger of jury staat op ruime afstand van iedere ruiter, zodat hij/zij niet in de ‘slipstream’ van de ruiter komt.
 •   Sporters zijn niet langer dan de aangegeven tijd van het sporten op de accommodatie/locatie aanwezig zijn.
 •   Opzadelen en afzadelen mag alleen bij de trailers/vrachtwagen wanneer het paard niet op de betreffende locatie gestald staat.
 •   Na de sportactiviteit mag de ruiter uitstappen en afzadelen en daarna moet de ruiter het terrein direct weer verlaten. Het is niet toegestaan dat men blijft kijken naar collega-ruiters.
 •   Sporters volgen altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 •   Er mag geen gebruik gemaakt worden van andere delen van de accommodatie/locatie dan het

  toegewezen gedeelte.

 •   Kantines zijn gesloten. Voor clubhuizen/sportkantines/verenigings-horeca wordt onderzocht in

  hoeverre zij met de later geldende richtlijnen die voor de horeca gelden mee kunnen doen.

 •   Sanitaire voorzieningen zijn open bij gebruik van wastafels geldt een afstand van 1,5 meter tussen de

  personen. Schoonmaak wordt regelmatig gedaan(minimaal één keer per dag) en er wordt voor

  voldoende water, zeep, papieren handdoekjes en reinigingsmiddel gezorgd.

 •   Zorg voor een duidelijke routing zodat mensen elkaar zo weinig mogelijk passeren. Zorg dat overal de

  1.5 meter onderlinge afstand in acht genomen kan worden.

  Aanvullende bepalingen:

 •   Er kunnen alleen activiteiten georganiseerd worden waarbij de 1.5 meter afstand onderling in acht genomen kan worden. Voor de discipline voltige houdt dit in dat, zolang de nu geldende maatregelen van kracht zijn, alleen beoordelings- en meetmomenten voor solisten georganiseerd kunnen worden. Bij bijvoorbeeld de discipline mennen kan met bijvoorbeeld een flexibele, doorzichtige afscheiding gezorgd worden voor de 1.5 meter afstand tussen menner en groom.
 •   Afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie wordt gekeken naar het maximum aantal combinaties dat tegelijk kan losrijden. Bijvoorbeeld maximaal 5 combinaties en 5 personen in 1 buiten losrijbaan/piste van 20×40 meter (sporters, trainer en ringmeester)
 •   Het op- en afbouwen van hindernissen gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en er wordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis.

Pagina 3 van 4

page4image349386848

Additioneel (model) Protocol Verantwoorde Paardensport

vanaf 1 juni 2020

Activiteiten met beoordelings- en meetmomenten

Hippische accommodaties de gehele ‘corona-periode’ al open

De paardensport is uniek. De sport wordt immers bedreven met paarden en pony’s, levende dieren die voor hun welzijn behoefte hebben aan dagelijks een aantal uur beweging. In deze tijd van COVID-19 is naast de gezondheid voor mensen, de gezondheid én het welzijn van paarden belangrijk. Dagelijks hebben paarden verzorging én beweging nodig.

Bij het beweging geven van paarden door enkele uren weidegang, loslopen in een paddock, longeren, rijden of aanspannen hoeft er geen contact tussen mensen te zijn. Bij de paardensport speelt onderling contact van mensen geen rol, aan social distancing wordt dus ruim voldaan.

Paardenaccommodaties, of dat nu maneges zijn of pensionstallen of fokbedrijven moeten dus open blijven voor het verzorgen van de paarden en pony’s en het noodzakelijke beweging geven. Natuurlijk moeten de mensen die hier mee bezig zijn voldoende (1,5 tot 2 meter) afstand van elkaar houden, maar dit is geen probleem bij de omgang met paarden.

Deze bovenstaande tekst stond al vanaf aanvang in de NOC*NSF richtlijnen.

Ermelo, 13 mei 2020, Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie