Helen

Home/Helen

About Helen

This author has not yet filled in any details.
So far Helen has created 314 blog entries.

Stem je mee! stem op ons!

Je kunt nog steeds stemmen! tot en met 30 april , hoe meer stemmen hoe meer geld wij krijgen zo veel te meer leuke dingen wij kunnen doen.

 

Stem je mee!!

 

By |donderdag 11 april 2019|

VERSLAG EVENTINGFORUM 26 FEBRUARI 2019

VERSLAG EVENTINGFORUM 26 FEBRUARI 2019

Geplaatst op 19 maart 2019 in Eventingen KNHS

Op dinsdag 26 februari is het eventingforum voor de  eerste keer in 2019 bij elkaar gekomen. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder vernieuwing van het rijstijlprotocol, leeftijdsgericht sportaanbod en een presentatie over sportaanbod in de discipline eventing voor de beginnende eventingruiter.

Ook is gesproken over de wedstrijden die in 2019 zijn gecanceld. Namens KNHS regio Zeeland was het nieuwe forumlid Marit Louwerse aanwezig.

Vernieuwing rijstijlprotocol
Het eventingforum wil met de vernieuwing van het rijstijlprotocol meer uniformiteit in de beoordeling en het protocol interessanter en leerzamer maken. Per onderdeel wordt de beoordeling met kruisjes aangeven. Zo kan bijvoorbeeld bij “lengte van de stijgbeugels” met een kruisje aangegeven worden of dit te lang, goed of te kort is. Afwijking van het ideale geeft aftrek en deze aftrek bepaalt het cijfer. Het protocol wordt de komende tijd getest en in de volgende forumbijeenkomst verder besproken.

Het eveningforum komt naar je toe!
Op 21 februari is een bijeenkomst gehouden voor de regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het doel is om als forum nog beter in contact te komen met de achterban. De opkomst was bijzonder goed en dit heeft geleid tot zinnige discussies. Enkele besproken punten:

 • Ruiters vinden dat het niveau van de klassen per wedstrijd erg verschilt. Ook de richtlijnen worden te weinig gevolgd. Een ruiterafgevaardigde zal dit in een bijscholing van crossbouwers toelichten.
 • Eventing promoten als een “paard-vriendelijke” discipline. De afwisseling in de trainingen en galopperen door het veld sluit aan bij het natuurlijke gedrag van het paard.
 • Er is weinig bekend over de mogelijkheid om kleine eventinghindernissen (50cm) bij de KNHS te huren. Dit moet meer gepromoot worden.
 • In hoeverre is de nieuwe veldnorm voor buitenevenementen van invloed op eventingwedstrijden?

Leeftijdsgericht sportaanbod.
De werkgroep heeft een eerste ontwerp gemaakt van een mogelijk indeling op leeftijd en op hoogte. Hierbij komt de naam van de klasse en de grote van de pony/het paard grotendeels te vervallen. Voor wedstrijdorganisaties is dit eenvoudiger te organiseren. Voorwaarde is wel dat combinatiesprongen zowel in het springparcours als in de cross komen te vervallen of anders gebouwd moeten worden zodat het spring- en crossparcours bijvoorbeeld voor een C-pony en een groot paard het zelfde is.

Het plan zal eerste getoetst worden met de aantallen pony’s/paarden/leeftijdsgroepen/klassen die er nu zijn om de impact van deze wijziging beter in te kunnen schatten.

Sportaanbod beginnende eventingruiters
Het eventingforum verdiept zich verder in het sportaanbod voor beginnende eventingruiters. Deze instroom vindt plaats via manegebedrijven waar eventing onder de aandacht wordt gebracht vanaf de Ruiteropleiding “Zilver” en via verenigingen. Het forum streeft doorlopende leerlijnen na waarbij de diverse instroommogelijkheden goed op elkaar zijn afgestemd. Na deze verdieping zullen de mogelijke knelpunten worden besproken.

Overige bespreekpunten:

 • In 2019 zal het Europees Kampioenschap Landelijke Ruiters (EK LR) in Westerstede(Noord Duitsland) worden georganiseerd van 1 t/m 4 augustus. De KNHS wil een team afvaardigen onder leiding van chef d’équipe Fried van Stiphout.
 • In het forum wordt de zorg uitgesproken over het feit dat kort na elkaar drie eventingwedstrijden zijn geannuleerd. De vraag naar startplaatsen is groot en wordt hierdoor nog groter. Er zal contact opgenomen worden met de betreffende organisaties om te kijken of er nog steun geboden kan worden om toch iets te organiseren.

Over het eventingforum
Wil je een bijdrage leveren aan de eventingsport? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het eventingforumlid van je regio. Kijk op
www.knhs.nl/eventingforum voor contactgegevens van alle leden van het eventingforum.

By |maandag 25 maart 2019|

VERSLAG KNHS-DRESSUURFORUM OP 18 FEBRUARI 2019

VERSLAG KNHS-DRESSUURFORUM OP 18 FEBRUARI 2019

Geplaatst op 08 maart 2019 in Dressuur & para

Het dressuurforum kwam op 18 februari 2019 voor de eerste keer dit jaar bij elkaar. Het jaarplan 2019 met daarin de onderwerpen welzijn en toezicht op het voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de reglementswijzigingen waren de belangrijkste onderwerpen.

Welzijn en toezicht op het voorterrein
Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. In 2019 wordt in navolging van de pilot uit 2019 een toezichthouder op het voorterrein aangesteld op minimaal vier wedstrijden per regio. Ieder forumlid organiseert dit in zijn / haar regio.

Reglementswijzigingen
Vanuit het dressuurforum is een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Leeftijdsgericht sportaanbod
Vanaf 1 april  t/m 5 mei 2019 start de KNHS in de regio’s Brabant, Limburg en Zuid-Holland met vier testwedstrijden jeugdrubrieken tijdens ponywedstrijden dressuur. In plaats van de reguliere rubrieken die op de categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter waarbij de hoogte van de pony geen rol meer speelt. Er wordt gestart met vier wedstrijden zodat dit goed kunnen begeleiden en gemonitord kan worden. Verloopt deze eerste pilot goed, dan is het voor meer wedstrijdorganisaties die vanaf 1 juni t/m half september een ponywedstrijd uitschrijven mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in de dressuur. Kijk voor meer informatie op www.knhs.nl/jeugdrubrieken.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 20 mei a.s. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en de visie op de toekomst van de dressuur de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Foto: Digishots

Categorie: dressuurforum, reglementswijziging, jeugdrubrieken

By |dinsdag 12 maart 2019|

Train de Trainer 2019

instructeurs jullie kunnen je nu opgeven voor Train de Trainer..

KNHS Regio Groningen en Friesland organiseren dit jaar weer Train de Trainer op zondag 7 april in de HJC manege. Net als de afgelopen keren bieden wij een programma aan met een Clinic en drie workchops die je verdeeld in groepen gaat volgen.
Wij hebben weer geprobeerd een leuk programma voor jullie op te zetten met interesannte onderwerpen wat voor jullie eigen lesgeven mooie toevoegingen kunnen zijn…

Deze bijscholing is goed voor 60 licentiepunten

By |maandag 4 maart 2019|

Jeugdrubrieken dressuur..

Jeugdrubrieken dressuur

Vanaf  1 april  t/m 5 mei 2019 start de KNHS in de regio’s Brabant, Limburg en Zuid-Holland met vier testwedstrijden jeugdrubrieken tijdens ponywedstrijden dressuur. In plaats van de reguliere rubrieken die op de categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter waarbij de hoogte van de pony geen rol meer speelt. Het doel is om kinderen met leeftijdsgenootjes te laten rijden. Ze rijden dan tegen kinderen in dezelfde leerfase en met dezelfde motoriek die past bij hun leeftijd. De grootte van de pony speelt dan geen rol meer maar het kind staat dan meer centraal. De klassenindeling blijft hetzelfde. De kinderen blijven dus gewoon rijden in de klasse waar ze nu ook in rijden en de winstpunten tellen gewoon mee.

De volgende rubrieken worden uitgeschreven:
Jeugd onder 8 = JO8 deelname mogelijk 6 t/m 7 jaar
Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 8 t/m 11 jaar
Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12 t/m 14 jaar
Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15 t/m 18 jaar
Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is.

De volgende wedstrijden nemen deel aan de test;
6 april 2019 in Werkendam > inschrijven
7 april 2019 in Kessel > inschrijven
27 april 2019 in Leende > inschrijven
5 mei 2019 in Panningen > inschrijven

Pilot
Er wordt gestart met vier wedstrijden zodat dit goed kunnen begeleiden en gemonitord kan worden. Verloopt deze eerste pilot goed, dan is het voor meer wedstrijdorganisaties die vanaf 1 juni t/m half september een ponywedstrijd uitschrijven mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in de dressuur. Hierover volgt later meer uitleg.

Motivatie
Paardensport is uniek. Het is de enige sport waarbij het kind samenwerkt met een ander levend wezen. Dit vraagt veel van een kind, zowel lichamelijk als geestelijk. Elk kind ontwikkelt zich op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Door daar in ons wedstrijdsportaanbod rekening mee te houden en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind wordt de ontwikkeling meer bevorderd. Bovendien leidt het tot meer plezier in het sporten. Leeftijdsgericht sportaanbod en een verantwoorde omgang met het paard/ de pony vormen de basis voor het goed leren paardrijden. Het is daarom belangrijk steeds na te denken over hoe de paardensport toegankelijker en aantrekkelijker kan worden voor de jeugd.

Ontwikkeling
Als we kijken naar de pedagogische aspecten van de ontwikkeling van een kind blijkt dat onze huidige inrichting van de wedstrijdsport (B t/m Z2) hier niet of onvoldoende op aansluit. Wanneer je als 8-jarige op een C-pony rijdt vanwege je lengte of omdat je oudere broer of zus hier ook op rijdt, rijdt je dezelfde proeven als je 14-jarige zus en zelfs als volwassenen en wordt je ook nog eens op dezelfde manier beoordeeld door de jury. Je wordt als 8-jarige in hetzelfde klassement opgenomen als bijvoorbeeld 16-jarigen die op een d-pony rijden. Dit is niet reëel en voor de kinderen niet leuk!

Dit willen we graag veranderen! Daarom starten we vanaf april 2019 met een pilot van jeugdrubrieken in de dressuur. In plaats van de reguliere rubrieken die op de categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter waarbij de hoogte van de pony geen rol meer speelt. Het doel is om kinderen met leeftijdsgenootjes te laten rijden. Ze rijden dan tegen kinderen in dezelfde leerfase en met dezelfde motoriek die past bij hun leeftijd. De grootte van de pony speelt dan geen rol meer maar het kind staat dan meer centraal. De klassenindeling blijft wel hetzelfde. De kinderen blijven dus gewoon rijden in de klasse waar ze nu ook in rijden met dezelfde proeven. De winstpunten die zij behalen in de jeugdrubrieken tellen dus ook gewoon mee.

 Algemeen en achtergrond

 1. Waarom wordt dit georganiseerd?

Paardensport is uniek. Het is de enige sport waarbij het kind samenwerkt met een ander levend wezen. Dit vraagt veel van een kind, zowel lichamelijk als geestelijk. Elk kind ontwikkelt zich op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Door daar in ons wedstrijdsportaanbod rekening mee te houden en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind wordt de ontwikkeling meer bevorderd. Bovendien leidt het tot meer plezier in het sporten. Leeftijdsgericht sportaanbod en een verantwoorde omgang met het paard/ de pony vormen de basis voor het goed leren paardrijden. Het is daarom belangrijk steeds na te denken over hoe de paardensport toegankelijker en aantrekkelijker kan worden voor de jeugd. Als we kijken naar de pedagogische aspecten van de ontwikkeling van een kind blijkt dat onze huidige inrichting van de wedstrijdsport (B t/m Z2) hier niet of onvoldoende op aansluit. Wanneer je als 8-jarige op een C-pony rijdt vanwege je lengte of omdat je oudere broer of zus hier ook op rijdt, rijdt je dezelfde proeven als je 14-jarige zus en zelfs als volwassenen en wordt je ook nog eens op dezelfde manier beoordeeld door de jury. Je wordt als 8-jarige in hetzelfde klassement opgenomen als bijvoorbeeld 16-jarigen die op een d-pony rijden. Dit is niet reëel en voor de kinderen niet leuk!

Dit willen we graag veranderen! Vandaar dat we dit tijdens ponywedstrijden in de dressuur gaan testen. 

 1. Wat houden leeftijdsrubrieken in dressuur in?

In plaats van de reguliere rubrieken tijdens ponywedstrijden die op de categorie van de pony worden uitgeschreven, worden er nu rubrieken uitgeschreven op leeftijd van de ruiter waarbij de hoogte van de pony geen rol meer speelt. Het doel is om kinderen met leeftijdsgenootjes te laten rijden. Ze rijden dan tegen kinderen in dezelfde leerfase en met dezelfde motoriek die past bij hun leeftijd. De grootte van de pony speelt dan geen rol meer maar het kind staat dan meer centraal. De klassenindeling blijft wel hetzelfde dus B t/m Z2. De kinderen blijven dus gewoon rijden in de klasse waar ze nu ook in rijden met dezelfde proeven. De winstpunten die zij behalen in de jeugdrubrieken tellen dus ook gewoon mee. 

De volgende rubrieken worden uitgeschreven:

Jeugd onder 8 = JO8 deelname mogelijk 6 t/m 7 jaar

Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 8 t/m 11 jaar

Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12 t/m 14 jaar

Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15 t/m 18 jaar

Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is.

 1. Waarom wordt dit alléén in de dressuur en niet voor het springen uitgeschreven?

Het blijkt best lastig te zijn om hier bij het springen invulling aan te geven. We willen immers alleen iets veranderen als we het gevoel hebben dat dit echt beter is voor de sport en dat we met een wijziging echt een stap voorwaarts maken. De aard van het spelletje springen is ook anders dan bijvoorbeeld bij dressuur. Springen is minder ingewikkeld dan dressuur waar deelnemers op veel onderdelen/oefeningen worden beoordeeld en waar ook nog eens per onderdeel/oefening een beschrijving is hoe het er uit moet zien. Bij springen gaat het er in het kort om dat hindernissen in de juiste numerieke volgorde foutloos worden overwonnen. 

Bij de rubrieksindeling in het springen speelt in tegenstelling tot dressuur de stokmaat van het paard/de pony waarmee wordt gesprongen een belangrijke rol. De afstanden in de combinatiesprongen en, in mindere mate, de afstanden in de lijntjes worden bepaald door de lengte van de galopsprong en dit houdt vrijwel altijd verband met de stokmaat. Een rubriek op leeftijd van de ruiter waarbij bijvoorbeeld ruiters van 6 t/m 10 jaar allen over hetzelfde parcours rijden en waarbij de stokmaat van de pony of het paard niet van belang is kan alleen als er geen combinatiesprongen in het parcours staan of zijn opgenomen. De S-proeven die op de manegebedrijven worden verreden hebben om die reden geen dubbelsprongen.

We weten van een aantal landen dat zij geen categorie indeling bij de pony’s hebben en dat alle stokmaten over het zelfde parcours gaan. Dit zou vanaf de klasse L springen voor de Nederlandse springsport een stap terug in de tijd zou zijn en ook vanuit het oogpunt van paardenwelzijn en veiligheid niet wenselijk. Hier zou dan ook onvoldoende draagvlak voor zijn. Een eerste stap die is gezet in het springen om de jeugdrubrieken die we hebben meer onder de aandacht te brengen en deze uit te breiden. Het gaat dan om de leeftijdsgroepen Pony’s, Children, Junioren, Young Riders en U25.

 1. Waarom wordt dit alléén georganiseerd voor ponywedstrijden en waarom kan een 14-jarig kind dat op een paard rijdt hier niet aam mee doen? 

Op dit moment is het aanbieden van jeugdrubrieken alléén mogelijk in de ponysport. Dit heeft te maken met de lidmaatschapsstructuur van de KNHS en onze ICT systemen die op deze lidmaatschapsstructuur zijn ingericht. Met de lidmaatschapsstructuur bedoelen we hier de keuze die ja als lid moet maken tussen lid van een ponyclub en in het bezit van een ponystartpas of lid in het bezit van een paardenstartpas. Hierdoor is het niet mogelijk om zonder grote aanpassingen in onze ICT en uitslagverwerkingssystemen rubrieken uit te schrijven waarbij pony’s en paarden door elkaar starten. Op termijn is het wel onze wens om de gehele sport leeftijdsgericht te maken waarbij er ook geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen het starten met een paard of een pony. 

 1. Waarom is er gekozen voor deze leeftijdsindeling?

Vanuit de sportpsychologie zijn er leeftijdsindelingen mogelijk. Ieder leeftijdsgroep heeft bepaalde aandachtspunten en kenmerken wat deze groepen specifiek maakt en waarop de indeling is gebaseerd. Zo hebben kinderen tot 8 jaar heel andere motorische vaardigheden dan kinderen van bijvoorbeeld 14 jaar. Hierbij is ook gekeken naar leeftijdsindelingen die op school worden gehanteerd en leeftijdsindelingen die in andere sporten gebruikt worden. Daarnaast is bij de leeftijdsindeling rekening gehouden met aansluiting bij de FEI leeftijdsindeling. Uiteraard hebben wij in de voorbereiding al uitgebreid gekeken naar het aantal kinderen in de verschillende leeftijden dat momenteel start in de dressuur, met welke categorie pony ze starten en in welke klasse. Op basis daarvan hebben wij deze 4 leeftijdscategorieën gemaakt. Die indeling hebben we zo gemaakt omdat we denken dat het aantal rubrieken niet groter of kleiner wordt dan nu het geval is en uiteindelijk hopen we misschien zelfs vollere rubrieken te krijgen. Maar dit zijn allemaal berekeningen op papier en om een goed beeld te krijgen van de praktijk gaan we deze pilot draaien. Later kunnen wij dan de resultaten van de pilot gaan bekijken en aanpassingen doen waar nodig.

Deelnemen aan de wedstrijden

 1. Wanneer gaat dit in?

Vanaf  1 april  t/m 5 mei starten we in de regio’s Brabant, Limburg en Zuid-Holland met 4 testwedstrijden jeugdrubrieken tijdens ponywedstrijden.

 1. Waarom wordt er gestart met maar 4 wedstrijden?

We starten met 4 wedstrijden zodat we dit goed kunnen begeleiden en monitoren. Verloopt dit goed dan is het voor alle wedstrijdorganisaties die vanaf 1 juni t/m half september een ponywedstrijd uitschrijven mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in de dressuur.

 1. Welke wedstrijden wordt mee gestart?

De volgende wedstrijden nemen deel aan de test;

6 april Werkendam

7 april Kessel

27 april Leende

5 mei Panningen

 1. Hoe kan ik mij inschrijven?

In de KNHS wedstrijdkalender staan de wedstrijden vermeld die deze jeugdrubrieken uitschrijven. Onder wedstrijdinformatie staat dan vermeld Jeugd Pilot. Je kunt je voor de Jeugd Pilot wedstrijden inschrijven via Mijn KNHS. 

 1. Voor welke rubriek moet ik me inschrijven als ik volgende week jarig ben?  

Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is. Dus wanneer je volgende week jarig bent en de wedstrijd vindt na jouw verjaardag plaats dan schrijf je je in voor de leeftijdsrubriek waarin je moet starten op de dag van de wedstrijd.

      

 1. Blijf ik tijdens de jeugdrubrieken in dezelfde klasse rijden als waar ik nu in rijd?

Ja, de klassenindeling blijft hetzelfde dus B t/m Z2. Ook de winstpunten die je haalt in de jeugdrubrieken tellen gewoon mee. 

 1. Komen er dan ook nieuwe proeven voor de jeugdrubrieken?

Nee, de klassen blijven hetzelfde en de proeven blijven ook hetzelfde zoals je die gewend bent. 

 1. Worden er ook selecties en kampioenschappen georganiseerd met jeugdrubrieken?

In 2019 nog niet. We starten nu alléén met een pilot. 

 1. Ik heb geen pony maar een paard. Kan ik ook meedoen aan de pilotwedstrijden?

Dat kan helaas niet. De pilot jeugdrubrieken vindt alleen plaats tijdens ponywedstrijden. Je moet dan ook in het bezit zijn van een ponystartpas om hieraan mee te kunnen doen. In de toekomst is ons doel om dit wel mogelijk te maken. 

 1. Ik ben 12 en ik rijd nog op een grote B-pony in de klasse L1. Moet ik nu rijden tegen E-pony’s?

Ja dat kan. Omdat je 12 jaar oud bent kom je in de jeugdrubrieken in de klasse L1 uit tegen je leeftijdsgenootjes t/m m14 jaar. De hoogte van de pony maakt dan niet meer uit. 

Organiseren van wedstrijden

 1. Kan onze wedstrijd deelnemen als testwedstrijd in april?

Het deelnemen als testwedstrijd in de eerste fase is niet mogelijk. We starten met 4 wedstrijden zodat we dit goed kunnen begeleiden en monitoren. Verloopt dit goed dan is het voor alle wedstrijdorganisaties die vanaf 1 juni t/m half september een ponywedstrijd uitschrijven mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in de dressuur.

 1. Hoe kan ik mijn wedstrijd aanmelden voor de pilot jeugdrubrieken vanaf 1 juni en hoe maak ik het vraagprogramma aan?

Als u vanaf juni t/m half september een ponywedstrijd organiseert en deze ook al is aangemeld op de regiokalender, dan is het mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in de dressuur. Dit kan door bij het indienen van uw vraagprogramma de jeugdrubrieken aan te maken in plaats van de reguliere rubrieken. Deze staan al in ons systeem en kunt u als rubriek selecteren. In de wedstrijdkalender wordt bij de wedstrijd door ons ook aangegeven dat de wedstrijd deelneemt aan de pilot jeugdrubrieken. Heeft u uw vraagprogramma al ingediend en wilt u deelnemen aan de pilo jeugdrubrieken? Dan kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling wedstrijden door een mail te sturen naar wedstrijden@knhs.nl. Wij kunnen dan de rubrieken voor u aanpassen.

 1. Zijn er voorwaarden verbonden aan het organiseren van een pilotwedstrijd?

Voor het deelnemen aan de pilot hebben we wel een aantal voorwaarden gesteld. 

• De deelnemende wedstrijden kunnen geen selectiewedstrijd, kring- en/of regiokampioenschap zijn. Ook competitiewedstrijden zijn uitgesloten.

• Inschrijven voor de (hele) wedstrijd is alléén mogelijk via Mijn KNHS. 

• Voor de uitslagverwerking zult u gebruik moeten maken van het  uitslagverwerkings-programma Concours 3.5. 

• Vooraf dient u de juryleden aan de KNHS door te geven. 

• Alle leeftijdsrubrieken en klassen moeten worden uitgeschreven tijdens de wedstrijd

• Na afloop van de wedstrijd worden op de reguliere wijze de uitslagen naar de KNHS verzonden.

• De resultaten behaald door de deelnemers worden op de reguliere wijze geregistreerd. Dit betekent dat de behaalde punten gewoon meetellen in de klasse en ponycategorie waarin de deelnemer regulier start.

 1. Welke rubrieken moet ik dan uitschrijven als wedstrijdorganisatie?

Voor de ponywedstrijden worden de rubrieken uitgeschreven in de volgende leeftijdsgroepen:

Jeugd onder 8 = JO8 deelname mogelijk 6 t/m 7 jaar

Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 8 t/m 11 jaar

Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12 t/m 14 jaar

Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15 t/m 18 jaar

Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is.  

Controle hierop hoeft niet door jullie te  worden gedaan. Dit gebeurt net zoals nu het geval is achteraf door het systeem.

 1. Kan ik als wedstrijdorganisatie ondersteuning krijgen vanuit de KNHS bij het organiseren van een pilotwedstrijd?

Wanneer u als wedstrijdorganisatie via het indienen van uw vraagprogramma heeft aangegeven deel te willen nemen aan de pilot jeugdrubrieken dressuur zullen wij contact met u opnemen. Van ons krijgt u dan de benodigde informatie. Vanuit de KNHS zullen we u naar behoefte ondersteuning geven. Vanaf het moment dat het vraagprogramma wordt aangemaakt tot het moment waarop de uitslagen naar de KNHS worden verzonden. We hebben een drietal personen voor u klaar staan die u hierin zullen begeleiden van begin tot het eind. En ook op de wedstrijddag zelf. 

Heeft u nog meer vragen? Neem dan contact op met de KNHS Servicedesk.

 1. Geldt de bestaande handicapregeling en het samenvoegen van rubrieken?

Om de juiste resultaten uit de testwedstrijden en de pilot te kunnen halen is het belangrijk dat iedere wedstrijd alle leeftijdsrubrieken en klassen uitschrijft en laat verrijden. Wanneer voor bepaalde leeftijdsgroepen en klassen heel weinig deelname is kan er in overleg met de KNHS besloten worden om leeftijdsgroepen samen te voegen en/of klassen in handicap te laten verrijden. Dit betekent dan wel een aanpassing in de handicap regeling en de mogelijkheden voor het samenvoegen;

De volgende samenvoegingen zijn in overleg met de KNHS mogelijk;

JO8 en JO12

JO15 en JO19

(Dit betekent dus altijd 2 leeftijdsgroepen bij de pony’s; basisschool leeftijd en middelbare school leeftijd)

Handicapregeling klassen

Het in handicap laten verrijden van de verschillende klassen binnen de leeftijdsgroepen ongeacht of de leeftijdsgroepen zijn samengevoegd is in overleg met de KNHS mogelijk voor de volgende klassen;

B en L

M en Z

Let op! Dit is anders dan nu het geval is. De klassen die met elkaar in handicap kunnen worden verreden moeten altijd beoordeeld zijn door dezelfde jury. Een jurylid mag op een dag maximaal 36 combinaties beoordelen.

 1. Kan ik de juryleden die ik normaal ook benader voor mijn wedstrijd nu ook vragen en waarom moet ik de juryleden voor mijn wedstrijd doorgeven aan de KNHS? En waar moet ik rekening mee houden als ik juryleden uitnodig?

Om ook onze juryleden te kunnen informeren over deze testwedstrijden is het belangrijk dat bij het uitnodigen van de officials voor de wedstrijd aan hen wordt aangegeven dat het om een wedstrijd jeugdrubrieken gaat. De reguliere proeven voor de verschillende klassen worden verreden maar niet op categorie van de pony. Het kan dus zij dat de jury in zijn/haar rubriek een L1 proef beoordeeld waarbij de ponycategorieën A t/m E door elkaar heen rijden. Hier zal het jurylid zich bewust van moeten zijn. Om die reden willen we u dan ook vragen om ruim van te voren de gegevens van de officials aan ons door te geven zodat zij ook vanuit de KNHS een persoonlijk bericht met informatie hierover ontvangen.

Jureren van de pilotwedstrijden

 1. Moet ik als jurylid andere proeven beoordelen tijdens pilotwedstrijden?

Nee u beoordeelt de reguliere proeven. De reguliere proeven voor de verschillende klassen worden verreden maar niet op categorie van de pony.

 1. Beoordeel ik dezelfde klassen als regulier?

Ja, de klassenindeling blijft ongewijzigd.

 1. Worden juryleden speciaal opgeleid en bijgeschoold voor het beoordelen van jeugdrubrieken? 

Nee dat is niet het geval voor de pilot jeugdrubrieken in 2019. U beoordeelt hetzelfde als u altijd doet. 

 1. Waar moet ik als jurylid rekening mee houden wanneer ik gevraagd wordt de jeugdrubrieken te beoordelen?

De reguliere proeven voor de verschillende klassen worden verreden maar niet op categorie van de pony. Het kan dus zij dat u als jury in uw rubriek een L1 proef beoordeeld waarbij de ponycategorieën A t/m E door elkaar heen rijden. U beoordeelt de proeven zoals u gewend bent. 

Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is tot en met de dag dat de eindleeftijd bereikt is.  Controle hierop hoeft niet door u als jurylid te  worden gedaan.

By |donderdag 21 februari 2019|

KNHS Talenten Selectiedag woensdag 3 juli!!

Hierbij informeer ik u over de KNHS Talentendag 2019, het selectietraject voor de Nationale Beloften binnen hetKNHS Talentenplan.

 

Deelnamenormen

Bijgevoegd treft u de Deelname normen aan voor deelname aan de KNHS Talentendag 2019 en voorselectie.

 

Data

 • De Voorselectie vindt plaats op het NHC op woensdag 3 juli 2019
 • De KNHS Talentendag vindt plaats op het NHC op woensdag 4 september 2019

 

Scouten

Zowel op de KNHS Talentendag als tijdens de Voorselectie gebeurt het trainen en beoordelen door de trainers uit het KNHS Trainersplatform in samenwerking met de KNHS bondscoaches. Zij zijn die dag aanwezig om gezamenlijk combinaties te selecteren voor de Nationale Beloftentrainingen die in de periode tussen november en mei plaatsvinden. Combinaties die voor de Nationale Beloftentrainingen geselecteerd zijn, maken vanaf 1 oktober van het betreffende jaar voor een jaar deel uit van het KNHS Talentenplan.

 

Inschrijven

De inschrijving wordt voor beide selectiedagen vanaf mei opengesteld. Ruiters/amazones kunnen zich dan opgeven via ‘Mijn KNHS’.

 

Voorselectie voor Dressuur- en Springcombinaties

Voor springcombinaties (m.u.v. de Cat. Children) en dressuurcombinaties in de klassen t/m ZZ-Zwaar geldt dat zij eerst tijdens de voorselectie geselecteerd moeten worden alvorens zij zich kunnen inschrijven voor deelname aan de KNHS Talentendag.

Meer informatie over het KNHS Talentenplan vindt u op de KNHS website op de pagina: https://www.knhs.nl/top-sport/knhs-talentenplan/. De deelnamenormen worden binnenkort op de infopagina over de KNHS Talentendag gepubliceerd.

Deelnamenormen Dressuur.KNHS Talentendag 2019

Deelnamenormen Eventing.KNHS Talentendag 2019

Deelnamenormen Para Dressuur.KNHS Talentendag 2019

DeelnamenormenSpringen.KNHS Talentendag 2019

 

By |dinsdag 19 februari 2019|