Helen

Home/Helen

Over Helen

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Helen has created 385 blog entries.

MONDKAPJESPLICHT IN DE PAARDENSPORT VANAF 1 DECEMBER

MONDKAPJESPLICHT IN DE PAARDENSPORT VANAF 1 DECEMBER

Geplaatst op 30 november 2020

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in publieke binnenruimtes, zoals een binnensportaccommodatie. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de overheid. FNRS en KNHS beantwoorden veelgestelde vragen over de mondkapjesplicht aan de hand van de informatie die wij op dit moment (30 november 17.00 uur) beschikbaar hebben. Rijksoverheid en NOC*NSF publiceren dinsdag 1 december 2020 meer informatie. Aan de hand van deze informatie passen wij onze berichtgeving aan waar nodig.

Veelgestelde vragen over de mondkapjesplicht in de paardensport

1. WAT WORDT ER VERSTAAN ONDER EEN BINNENSPORTACCOMMODATIE?Een binnensportaccommodatie is een publieke overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of de binnenruimte(s) van een paardensportaccommodatie.

 

2. IS EEN MONDKAPJE VERPLICHT OP EEN PAARDENSPORTACCOMMODATIE?

Ja, in de binnenruimtes van een paardensportaccommodatie die publiek toegankelijk zijn moet een mondkapje worden gedragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld maneges, pensionstallen en rijverenigingen. Voor privé paardensportaccommodaties geldt geen mondkapjesplicht. De eigenaar van deze accommodatie kan wel zelf bepalen of ze een mondkapje verplichten.

 

3. IS EEN MONDKAPJE OOK BUITEN VERPLICHT OP EEN PAARDENSPORTACCOMMODATIE?

Nee, de mondkapjesplicht geldt alleen voor binnen.

 

4. IK HEB EEN OVERDEKTE BUITENRIJBAAN. GELDT DIT ALS BINNEN- OF ALS BUITENRUIMTE?

Rijksoverheid ziet een overkapping als een binnenaccommodatie. Voor een overdekte buitenrijbaan geldt daarom dezelfde regels als voor de binnenaccommodatie.

 

5. IS HET DRAGEN VAN EEN MONDKAPJE VERPLICHT TIJDENS HET PAARDRIJDEN?

Tijdens het paardrijden is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Daarvoor en daarna is het dragen van een mondkapje in de accommodatie wel verplicht.

 

6. MOET EEN TRAINER, BEGELEIDER OF INSTRUCTEUR EEN MONDKAPJE DRAGEN TIJDENS HET GEVEN VAN EEN LES, TRAINING OF INSTRUCTIE IN EEN PAARDENSPORTACCOMMODATIE?

Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmerd. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

 

7. MOET ER EEN MONDKAPJE WORDEN GEDRAGEN TIJDENS HET OP- OF AFZADELEN OF KLAARZETTEN VAN MATERIAAL VOOR EEN LES OF TRAINING?

Ja, tijdens de verplaatsmomenten in de paardensportaccommodatie moet een mondkapje worden gedragen. Indien de ruiter zich op een vaste plek (bijvoorbeeld een stal of poetsplaats) bevindt en 1,5 meter afstand tot andere personen kan houden, hoeft hij/zij geen mondkapje te dragen.

 

8. MOET ER TIJDENS HET WERKEN OP STAL OOK VERPLICHT EEN MONDKAPJE DRAGEN WORDEN?

Op dit moment weten we niet zeker of een mondkapje tijdens het werk op stal verplicht is. De rijksoverheid heeft hierover nog geen besluit genomen. Zodra hierover meer duidelijkheid is, communiceren wij hierover.

 

9. ZIJN ER UITZONDERINGEN OP HET DRAGEN VAN EEN MONDKAPJE?

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

 

Download hier een poster waarmee u op uw bedrijf kenbaar kan maken dat een mondkapje verplicht is.

Door |dinsdag 1 december 2020|

Verslag Dressuurforum 16 november 2020

VERSLAG DRESSUURFORUM 16 NOVEMBER 2020

Geplaatst op 24 november 2020 in Dressuur & Paraen KNHS

Het dressuurforum vergaderde op 16 november 2020 voor de vijfde keer dit jaar. Diverse onderwerpen werden besproken. voorstellen voor reglementswijzigingen en bespreekpunten vanuit werkgroep Subtopwedstrijden waren belangrijke gespreksonderwerpen.

Werkgroep Subtopwedstrijden
Vanuit het dressuurforum en de topsportcommissie is de afgelopen maanden een werkgroep aan de slag gegaan met een opzet van Subtop wedstrijden en de Subtopkalender om zo een kwaliteitsslag te kunnen maken. De voorstellen zijn uitgewerkt en besproken in het forum. Het forum staat positief tegenover het voorstel om de Subtop een kwalitatieve impuls te geven door een andere indeling van de wedstrijdcategorieën voor te stellen. Er wordt voorgesteld om de Kadervormings- en Uitzendingswedstrijden en de wedstrijdstrijden waar rubrieken Zware Tour worden verreden op te nemen als categorie 1 wedstrijden waar andere eisen aan worden gesteld. Dit wordt verder uitgewerkt.

Toekomst dressuur
Het forum heeft gesproken over de toekomst van onze dressuursport. Nieuwe initiatieven zoals online paardrijden en de meetmomenten, zijn de afgelopen periode in recordtijd ontstaan tijdens de coronaperiode. Tijdens de vergadering zijn deze initiatieven geëvalueerd. Het forum is positief over het geven van een vervolg aan deze initiatieven in de toekomst en stelt voor dit (met een aantal aanpassingen) op te nemen in het wedstrijdreglement. Het forum heeft een advies aangaande het doorgaan met de online dressuurproeven t/m klasse L2 uitgebracht naar het KNHS-bestuur. Het KNHS-bestuur heeft het voorstel overgenomen en aangegeven dat dit ingaat zodra Meetmomenten en/of wedstrijdsport weer mogelijk zijn. In dit voorstel zijn een aantal aandachtspunten en voorwaarden opgenomen o.a. met betrekking tot waarborgen van paardenwelzijn, promotieregeling en financiële haalbaarheid.
Het forum heeft zich gebogen over het vraagstuk of er een onderscheid in de sport aan te brengen is  tussen de professional en de amateur. Het forum is opnieuw tot de conclusie gekomen dat er geen goede definitie is om het verschil te duiden. Het moet vooral gezocht moet worden in het sportaanbod (type wedstrijden) zodat de ruiter de wedstrijden kan kiezen passend bij de ambitie. Waarbij het inherent aan de paardensport is dat ruiters met verschillende ambities deelnemen aan dezelfde competitie.

Kampioenschapsreglement indoor 2021
Het indoorkampioenschapsreglement 2021 is besproken en vastgesteld (inmiddels ook gepubliceerd).
De verschillende niveaus die je in combinatie mag starten tijdens het Regio- en KNHS-kampioenschap zijn aangescherpt. Dit geldt voornamelijk voor de ruiters die een paard hebben in de klasse Z1 of hoger en tevens een paard in de lagere klasse.

Harnachementgids
De bestaande lijsten met de toegestane bitten, hoofdstellen en sporen, die op de website gepubliceerd staan, worden vervangen, door een harnachementgids. Het doel van de harnachementgids is om nog overzichtelijker te maken welke optomingen zijn toegestaan. De KNHS krijgt dagelijks vragen of een bepaald bit of hoofdstel toegestaan is. We hopen dat ruiters aan de hand van deze harnachementgids beter in staat zijn om vast te stellen of een hoofdstel of bit is toegestaan. De gids is afgerond en inmiddels gepubliceerd op de KNHS-site.

Reglementswijzigingen 2021
Vanuit het forum is een werkgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen voor reglementswijzigingen. Diverse voorstellen zijn aan de orde gekomen op het gebied van reglementering, optoming en hulpmiddelen. De volgende voorstellen worden verder uitgewerkt (naast bovenstaande) en zullen behandeld worden tijdens de volgende vergadering als een voorstel voor reglementswijziging;

 • Voorstel Bitloos rijden t/m ZZ-licht toestaan.
 • Harnachementsgids is afgerond en gepubliceerd
 • Voorstel afschaffen dressuurhoedje per 1 januari 2021
 • Voorstel afschaffen van verliespunten in de dressuur
 • Voorstel toezichthouder op het voorterrein verplicht stellen
 • Voorstel niet meer toestaan van het gebruik van bandages bij viertallen Kür op muziek.

Bij goedkeuring door het KNHS-bestuur zullen de reglementswijzigingen zoals gebruikelijk per 1 april 2021 ingaan. Uitzondering hierop is de verplichting van het dragen van een veiligheidshelm (goedgekeurd voor de paardensport) voor alle klassen. Deze gaat in per 1 januari gelijk aan de FEI.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het dressuurforum vindt plaats op 15 februari 2021.

Over het dressuurforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het forumlid van je regio. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het dressuurforum.

Door |zondag 29 november 2020|

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 9 NOVEMBER 2020

KORT VERSLAG SPRINGFORUM 9 NOVEMBER 2020

Geplaatst op 27 november 2020 in Springen

Op 9 november kwam het springforum voor de vijfde keer in 2020 bijeen. Door de coronamaatregelen gebeurde dit online. De belangrijkste onderwerpen tijdens dit overleg worden hieronder kort toegelicht.

Reglementswijzigingen
In het springforum zijn de definitieve voorstellen voor reglementswijziging besproken. Zo is er een voorstel gedaan om geen verliespunten meer toe te kennen in het springen.
Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen voorgesteld om zaken te verduidelijken en worden overbodige regels verwijderd.
Naar aanleiding van de voorstellen uit het project vernieuwing wedstrijdsport kunnen er nog extra wijzigingsvoorstellen worden toegevoegd.
De definitieve reglementswijzigingen welke ingaan op 1 april 2021 zullen worden gecommuniceerd wanneer deze zijn vastgesteld.

Online paardrijden
Tijdens de vergadering is er gesproken over nieuwe initiatieven zoals online paardrijden. Het springforum ziet hierin echter geen mogelijkheden voor de discipline springen. Er zijn teveel bezwaren om veiligheid, fairplay en dierenwelzijn te kunnen waarborgen.

Jaarplanning 2021
Het springforum heeft de jaarplanning voor 2021 besproken waarbij het project vernieuwing wedstrijdsport als belangrijkste agendapunt genoemd staat.
Het springforum wil naar aanleiding van dit project o.a. de volgende onderwerpen bespreken:

 • Het aanpassen van de klasse-aanduidingen naar hoogtes
 • Het verlagen van de instapklasse
 • Het toevoegen van tussenhoogtes (1.05m, 1.10m, 1.15m, 1.25m)
 • Het toevoegen van een extra klasse 1.45m
 • Het afschaffen van de toegestane tijd t/m 1.05m

Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van het springforum is op maandag 18 januari 2021. Tijdens deze vergadering zal o.a. het project vernieuwing wedstrijdsport het belangrijkste onderwerp zijn.

Over het springforum
Wil je een bijdrage leveren? Kijk voor meer informatie op de site van de desbetreffende regio of neem contact op met het springforumlid van je regio. Kijk op www.knhs.nl/springforum voor de contactgegevens van de leden van het springforum.

Door |vrijdag 27 november 2020|

10de editie Groningen tussen de oren van..

Hoi, mijn naam is Els Kramer-Fokkens. Ik ben bestuurslid van KNHS Groningen. Ik beheer de portefeuille Recreatiesport en daarnaast ben ik ook Regio Consulent KNHS in de provincie Groningen. Het is een uitdaging de recreatiesport te promoten en de bestaande activiteiten doorgang te laten vinden. Onze provincie is prachtig en daarom ga ik  met paardenliefhebbers op buitenrit in de provincie Groningen. Graag neem ik jullie mee in mijn ontdekkingstocht naar routes die ook door jou gereden kunnen worden. Wil jij ook dat ik een keer met jou meega op buitenrit stuur mij dan een mail of app!

Groetjes Els

Email: regioconsulentgroningen@gmail.com

Mobnr: 06-22865894

Groningen tussen de oren van……..

Mijn 10de rit voor het project Groningen tussen de oren van. Dit keer vanuit de FNRS manege de Bongerd te Glimmen.

FNRS staat voor De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. Opgericht in 1930 en sindsdien partner van honderden hippisch ondernemers. Van manegehouders tot pensionstaleigenaren. Groot en klein, door het hele land. De FNRS is een branchevereniging. Ze vertegenwoordigen ruim 400 paardenbedrijven in heel Nederland. Alle hippische bedrijven kunnen zich aansluiten, mits ze voldoen aan hun normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en dierenwelzijn. Zo houden ze de kwaliteit van de hippische sector hoog.

Sinds 2016 hebben FNRS en KNHS de samenwerking geïntensiveerd om paardrijden nog leuker te maken voor iedereen. Al een aantal jaren komen de FNRS maneges tijdens de outdoor kampioenschappen in het Stadspark te Groningen om mee te doen met de rubriek Team rijden op muziek. Een feestje voor de deelnemers en het publiek.

Ik kom bij de manege aan. De regels, looproutes en desinfectie materiaal staan bij de ingang duidelijk aangegeven. Mondkapje op bij het betreden van de kantine. Gastvrij word ik ontvangen door Karin en Danielle. We kennen elkaar nu 2 jaar door de functie die ik heb binnen het bestuur van het KNHS regio Groningen.  Danielle neemt mij mee naar de stal waar Ninouschka Take is, zij gaat met mij op buitenrit.

Ninouschka werkt al 20 jaar bij de Bongerd. Naast het lesgeven verzorgt zij ook de begeleiding bij buitenritten en trektochten. Ik ben in goede handen.

We zadelen Elsa en Vita om vervolgens in de binnenbak op te stappen. Eenmaal te paard mag het mondkapje af. We gaan in stap aan onze rit beginnen.

Vanaf het terrein van de manege gaan we linksaf om vervolgens na een paar honderd meter de Rijksstraatweg over te steken. Ninouschka heeft een geel hesje aan waardoor ze goed zichtbaar is voor de andere weggebruikers. Ze steekt haar hand op om duidelijk te maken dat de bestuurders van de auto ons even de ruimte moeten bieden om veilig over te steken. Nadat we zijn overgestoken groet ze de bestuurders.

We gaan links de A-weg op. Hier staat het eerste ruiterpad bordje. Ninouschka geeft aan dat we twee opties hebben. Een route met recht toe recht aan paden of een route met meer afwisselende paden. Gelijk zegt ze erbij dat we ook een combinatie kunnen gaan doen. Aangezien ik het gebied niet ken wil ik graag van beide routes de sfeer proeven.            We volgen het ruiterpad. Er zijn weilandjes met paarden erin. Aan de linkerkant zit de boomkwekerij Noordplant. We gaan rechts af langs de jonge bomen van de kwekerij. Het pad wordt gedoogd door de eigenaar. Een deel van de mest van de manege gaat naar de boomkwekerij en zo helpen ze elkaar.

We komen uit op de Meentweg en gaan hier linksaf. Naast de weg vervolgen wij in de berm onze rit. Elk jaargetijde heeft zo zijn charmes. De geuren en kleuren van de natuur zijn prachtig. We nemen de derde afslag rechts dit is de Oosterbroekweg. Een lang zandpad wat uitnodigt voor een drafje en galopje. Aan weerskanten mooie oude bomen die het pad omsluiten.

 

Ninouschka vindt het misschien wat saai maar ik geniet met volle teugen. Er loopt in de verte een wandelaar met zijn hond. Zodra we in de buurt komen gaan we terug in stap om elkaar veilig te passeren. Bij de splitsing gaan we linksaf de Kooiweg op. Er zijn zandpaden waaraan mensen wonen, de bewoners willen niet dat het pad stuk gereden wordt door paarden hoeven, zegt Ninouschka.  We houden hier dan ook rekening mee en blijven netjes aan de zijkant rijden.

Aan het eind van de Kooiweg gaan we rechts de Lutsborgsweg op. Aan het eind moeten we de Rijksstraatweg weer oversteken en dit gaat net als de eerste keer. Ninouska steekt haar arm in de lucht ten teken dat we willen oversteken. Als we veilig aan de overkant zijn groeten we de wachtende bestuurders in hun auto.

Aan de overkant gaan we links en vervolgens gelijk weer rechts de Hoge Hereweg op.

 Hier staat duidelijk het welbekende blauwe ruiterpad bord. Dit pad is dan wel recht toe recht aan maar bied wel uitstekende mogelijkheden om trainingen te doen met je paard als daar behoefte aan is. Het pad geeft je overzicht zodat je niet opeens voor verrassingen komt te staan.

Wij draven en galopperen en we voelen ons vrij en één met de natuur. Het eind van het pad is een stuk waar weer huizen aan staan. Een bewoner is druk met een bezem in de weer om de afgevallen bladeren op te ruimen. Een vrouw laat haar hond uit en scholieren fietsen langs deze route naar huis. Boven ons vliegt een vliegtuig. Je merkt dat de paarden het gewend zijn. Uiteindelijk komen we aan bij een spoorweg overgang. Het signaal dat er een trein aan komt is overduidelijk en op gepaste afstand wachten we op de spoorwegbomen dat ze open gaan

De trein naar centraal station Groningen raast voorbij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We rijden nog een stukje door om vervolgens linksaf het ruiterpad weer op te gaan. We komen nu in het natuurgebied Appelbergen. Dit deel van de route is gevarieerder en ik laat mij verrassen. De paden zijn hier smaller en de geur van de herfst verwelkomt ons. Een boom hangt over het pad en we moeten ons hoofd bukken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op den duur hebben we aan onze linkerkant een open veld. Volgens Ninouschka geeft elk seizoen een ander beeld maar zegt ze de open vlakte geeft elke week een ander plaatje. Ze geniet met volle teugen ook al is dit bekend terrein voor haar. Haar enthousiasme is aanstekelijk.

 Dit is ook Groningen en daar mogen we trots op zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Als we het pad volgen wordt het wat heuvelachtig en gaan we in draf wat gymnastiek oefeningen doen. De paarden genieten en wij daarom des te meer.

We komen nu aan op het favoriete plekje van Ninouschka. Vanuit hier gaan we rechtsaf.

Verdwalen doe je hier niet want midden in het bos staat de richting aangegeven naar Pieterburen, St. Pietersberg en Appelbergen.

Vervolg je het pad dan kom je bij Paviljoen Appelbergen. Robert Boverhof is eigenaar. De horeca is dicht maar hij verkoopt buiten koffie/thee coronaproof. In de weekenden is ook afhaal beschikbaar. Op hun site staan de mogelijkheden. In de buurt van het paviljoen is ook een parkeergelegenheid

We rijden verder en komen een mede recreant tegen. Carolien rijdt op een IJslander haar hondje loopt los met haar mee. Ze nodigt mij uit om een keer te komen kijken bij het paddock paradise waar haar Ijslander staat. Ga dat zeker een keer doen om daar meer van te zien en horen. Als we verder rijden komen we langs de paddock paradise.  Het ziet er mooi uit.

 

Het pad leidt ons weer langs percelen van de bomenkwekerij. We draven en galopperen weer over het pad mits er geen wandelaars zijn. Het pad komt uiteindelijk uit bij weer een spoorwegovergang bij de Oude Schoolstraat.

 

We rijden nu het dorp Glimmen in en beginnen aan het eind van deze rit. In stap gaan we door het dorp. De Oude Schoolstraat brengt ons naar de Rijksstraatweg. Hier gaan we links en komen op het waarschijnlijke enige betonnen ruiterpad in Nederland. Het ruiterpad stopt en gaan rijden op het fietspad richting de manege. Het verkeer
rijdt ons voorbij maar de paarden zijn super braaf. Wat waardevol dat je zulke paarden op je bedrijf hebt

De super mooie rit zit er weer op. Ik heb genoten en wederom mij verbaast wat Groningen ons als recreatie ruiters te bieden heeft. Grote dank aan Ninouschka Take voor het begeleiden van deze rit en Karin Bloem voor het beschikbaar stellen van Elsa.

Heb jezelf geen paard tot je beschikking dan is de manege de Bongerd echt een aanrader om via hun op buitenrit te gaan.

Voor meer informatie kijk op hun site www.manegedebongerd.nl

Wil je luisteren naar de podcast, druk op onderstaande link!

https://soundcloud.app.goo.gl/YwK7

Door |vrijdag 27 november 2020|

Ledenvergadering donderdag 26 nov ( nieuwe update)

ALV KNHS Regio Groningen

Hierbij de agenda en de uitnodiging van de Algemene Najaarsledenvergadering  van De KNHS Regio Groningen.  dit doen wij op 26 november we gaan dan  naar de Cazemierboerderij in Tolbert. 

 • Datum  donderdag  26 november
 • Cazemierboerderij in Tolbert, Hoofdstraat 27.
 • aanvang: 20.00 u
 • Vergadering bijwonen kan dit maal door je op te geven voor 2o november bij secretaris@paardensportgroningen.nl 
 • bij binnenkomst vinken wij uw naam, zodat u verder niets hoeft aan te raken
 • Wij zorgen dat u op 1,5 meter vanelkaar zit
 • In de Cazemierbeorderij geld de mondkapjesplicht. Wilt u bij binnenkomst een mondkapje dragen. Als u op een plaats gaat zitten mag hij af, zodra u weer in beweging komt moet hij weer op.
 • Er wordt op gpaste wijze gezorgd voor koffie/thee.
 • op dit moment doen wij het allemaal volgens de regels die er momenteel gelden, maar het zou kunnen zijn dat er in de die regels aankomende weken veranderingen komen. Hoe en wat laten wij dan zo spoedig mogelijk weten.
 • Mochten de aanmeldingen boven de dertig personen uitkomen, zoeken wij een passende oplossing!!
 • Hieronder de agenda voor die avond, mocht u verder nog iets willen weten, u kunt ons altijd contacten.

De ledenvergadering is voor alle leden van de KNHS Regio Groningen toegankelijk. 

Hieronder de link naar de Agenda!!

A01- Ledenvergadering 26nov2020

Door |woensdag 25 november 2020|

Bericht voor Officials!!

VERLENGING LICENTIEREGLEMENT VOOR OFFICIALS

Geplaatst op 20 november 2020

Tijdens de ledenraad op 12 november 2020 is het voorstel om het huidige licentiereglement voor officials met een jaar te verlengen goedgekeurd. Vanwege de situatie rondom het coronavirus is het licentiereglement nu 3 in plaats van 2 jaar geldig. Officials hebben hierdoor een jaar langer de tijd (tot 31-12-2022) om te voldoen aan de gestelde eisen voor wat betreft hun inzet en het volgen van bijscholingen.

Het licentiereglement voor officials is opgesteld met als doel kennis en kwaliteit van de official te waarborgen. Hiermee wordt niet alleen de sport leuker, maar wordt ook het paardenwelzijn gegarandeerd. De licentie is voor officials verplicht. Dit heeft als doel om er voor te zorgen dat iedereen zijn deskundigheid op peil houdt.

Door |vrijdag 20 november 2020|

GERARD ARKEMA NIEUWE MANAGER WEDSTRIJDSPORT KNHS

Met recht kunnen wij zeggen dat we trots zijn dat ons Bestuurslid Gerard Arkema een mooie nieuwe baan aangaat gaat als nieuwe manager wedstrijdsport van de KNHS ..

Vanmiddag hebben we hem daarom al in de bloemen gezet.. Vanuit ons bestuur KNHS Regio Groningen wensen we hem heel veel succes!! Met deze mooie nieuwe uitdaging.

                               

GERARD ARKEMA NIEUWE MANAGER WEDSTRIJDSPORT

Geplaatst op 17 november 2020

Gerard Arkema is benoemd als manager wedstrijdsport van de KNHS. De uit Groningen afkomstige Arkema is daarmee de opvolger van Adrianne van Waardenberg-Nooren die onlangs de KNHS verliet. Gerard Arkema zal vanaf 1 januari 2021 van start gaan in zijn nieuwe functie.

Gerard Arkema (1960) is geen onbekende binnen de KNHS. Al vele jaren is hij breed actief binnen de paardensport. Tegenwoordig is hij onder meer vertegenwoordiger van de Regio Groningen in het KNHS Dressuurforum, maakt hij deel uit van de werkgroep Hippiade en van de klankbordgroep vernieuwing wedstrijdsport. Daarnaast was Arkema wedstrijdruiter, actief jurylid,  bestuurslid van het CH Westerkwartier en voorzitter van  Starsale veulenveiling. Als thuisbasis heeft Gerard Arkema Dressuurstal De Haarhof in Marum (Gr). De Haarhof is een echt gezinsbedrijf waar echtgenote Odilia en dochter Margot de scepter zwaaien. Zijn wedstrijdlaarzen heeft Gerard inmiddels niet meer nodig, maar thuis zit hij  nog regelmatig te paard en is de vaste groom van dochter Margot die tot en met Intermediare I niveau actief is.

Buiten de paardensport is Arkema al jaren op vele verschillende managementfuncties werkzaam bij de RDW bij de afdeling ICT, bestaande uit ruim 350 ICT-medewerkers. Zijn kennis van de paardenwereld in combinatie met zijn enorme werkervaring maken Gerard Arkema uitermate geschikt voor de uitdagende rol van Manager Wedstrijdsport.

Gerard Arkema kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Ik zag de vacature en werd er direct door getriggerd. Ik werk al heel lang bij de RDW en heb het daar erg naar mijn zin, maar ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging. Mijn ervaring als manager binnen de RDW en mijn passie voor paarden komen samen in deze nieuwe functie. Uiteraard zal ik mijn andere functies binnen de KNHS, zoals het lidmaatschap van het Dressuurforum en mijn activiteiten voor de verschillende werkgroepen stoppen. Dat moet je niet beide willen doen vind ik.”

KNHS directeur Theo Fledderus is zeer verheugd over de komst van Gerard Arkema. “De functie van  Manager Wedstrijdsport vraagt veel management kwaliteiten en brede kennis van de paardensport. Twee competenties die Gerard in grote mate bezit. We zijn blij dat we iemand met zoveel ervaring mogen verwelkomen.”

Door |woensdag 18 november 2020|