Het organiseren van de ALV’s gaat in deze tijd anders dan regulier. Inmiddels is de Corona Spoedwet nog steeds van kracht en mag de voorjaars ALV met 4 maanden worden uitgesteld, dit betekent binnen de KNHS-statuten nog tot eind oktober dit jaar. De najaarsvergadering kan nog tot in december georganiseerd worden. Meer informatie leest u hierover in bijgaande Kennissheet en op onze website, https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/corona-paardensportaanbieders/alv-tijdens-de-coronacrisis/.

KNHS regio Groningen  organiseert op dinsdag 25 mei in Restaurant de Postwagen in Tolbert zijn voorjaars ALV.

Wij zijn voornemens deze live te organiseren, mits het natuurlijk kan met alle maatregelen rond de corona.

Dit is vast een vooraankondiging om in de agenda te zetten, terzijner tijd krijgen de verenigingen een uitnodiging via de mail en komt de agenda ook on line te staan.

We zien jullie graag op 25 mei.