ADVIES NAAR AANLEIDING VAN UITBRAAK RHINOPNEUMONIE IN VALENCIA
Geplaatst op 02 maart 2021

ERMELO (KNHS en FNRS) – Naar aanleiding van de uitbraak van de neurologische variant van het Rhinopneumonie virus op een concours in Valencia hebben KNHS en FNRS veel vragen gekregen van verontruste paardeneigenaren, sportaanbieders en wedstrijdorganisaties. Er is op dit moment geen reden om extra maatregelen te treffen in Nederland. Wel is het verstandig, zoals altijd in de wintermaanden, om extra alert te zijn op mogelijke symptomen bij paarden zoals verkoudheidsklachten, koorts, dikke benen en soms hoesten. Bij twijfel, neem contact op met je dierenarts.

Elk jaar komen er in Nederland uitbraken van het rhinopneumonie virus voor. Als er een uitbraak plaatsvindt geldt er een standaard protocol dat opgesteld is door de Sectorraad Paarden.

Paardensportactiviteiten in Nederland
De KNHS heeft besloten om uit voorzorg alle kadertrainingen, waar het topsportpaarden betreft, de komende twee weken te annuleren. In de ons omringende landen worden ook wedstrijden stil gelegd. In Nederland zijn wedstrijden sinds 13 oktober al niet toegestaan vanwege het coronavirus. We zien op dit moment nog geen aanleiding om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten t/m 26 jaar te annuleren. We houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Advies paarden uit het buitenland
Voor paarden die vanuit het buitenland naar Nederland komen geldt het dringende advies om deze paarden bij thuiskomst geïsoleerd te stallen gedurende tenminste 14 dagen. Daarnaast adviseren we om op dag 7 en dag 14 een neusswabtest af te laten nemen. Na twee negatieve testuitslagen kunnen de paarden dan uit de isolatie. Verder: wees waakzaam, temperatuur je paard minimaal twee keer per dag en houd je paarden goed in de gaten. Bij twijfel neem contact op met je dierenarts.

Rhinopneumonie
Rhinopneumonie-infecties (Equine Herpes Virus) kunnen bij het paard griepachtige verschijnselen, abortus of neurologische verschijnselen (ataxie of verlamming) veroorzaken. Als een paard verdacht wordt van, of geïnfecteerd is met Rhinopneumonie mag het niet naar een ander bedrijf worden gebracht. En zeker niet naar een plaats waar drachtige of te dekken merries staan. Besmetting vindt plaats via de luchtwegen. Voorkomen van contact met besmette paarden is de belangrijkste preventieve maatregel. De luchtweginfectie is doorgaans niet heel ernstig. De neurologische vorm geeft wel ernstige problemen. Vaccinatie tegen het Equine Herpes Virus (EHV) is mogelijk, maar geeft geen garanties. Dit kan het beste met de eigen dierenarts worden overlegd.

Verspreiding
De verspreiding van het rhinopneumonie-virus vindt voornamelijk plaats door direct contact tussen paarden of door samen stallen in één ruimte. In principe kan het virus ook door de mens via kleding en handen worden overgedragen als dit van het ene naar het andere paard gaat. Door goed douchen en schone kleding en schoenen kan deze vorm van overbrengen worden uitgesloten. Het passeren van paarden op straat of in het bos is dus geen mogelijke bron van besmetting als direct contact wordt voorkomen. Een paardensportaccommodatie dat te maken heeft gehad met een uitbraak van Rhinopneumonie dient tot vier weken na de laatste koortsaanval contacten met andere paarden te vermijden.

Voor verdere betrouwbare informatie over Rhinopneumonie kijk hier:

https://diergeneeskunde.nl/kennisbank/rhinopneumonie/

https://www.knhs.nl/welzijn/verzorging-medisch/ziekte-medisch/rhinopneumonie/

https://www.knhs.nl/media/19569/2021-rhinopneumonie-sloet-kwpn-magazine-januari-2.pdf

Vragen
Neem voor vragen contact op met je eigen dierenarts. Houd voor de meest recente informatie en ontwikkelingen de website van de KNHS en FNRS in de gaten.