De op de site getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, omdat we afhankelijk zijn van externe aanlevering.
Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.

Klik hier voor de tijdschema’s dressuur.

Klik hier voor de aanmeldingslijst dressuur.

Klik hier voor de aanmeldingslijst springen.

Klik hier voor de startlijst dressuur vrijdag

Klik hier voor de startlijst dressuur zaterdag

Klik hier voor de startlijst springen vrijdag

Klik hier voor de startlijst springen zaterdag