KNHS regio Friesland, Drenthe en Groningen, organiseren in deze bijzondere tijd in plaats van een Eventing opstapdag een online Webinar .

Onze Eventing forum leden, Wieneke Haderingh, Els Driehuyzen en Anne van den Eerenbeemt geven op zaterdag 27 maart een  om 19.30 een gratis webinar voor beginnende eventers en mensen die meer willen leren over de disipline  Eventing.

Dit Webinar is voor de beginnende eventer en voor iedereen die meer wil weten over deze prachtige discipline. Doel is om nog meer combinaties te enthousiasmeren en vooral om inzicht te geven in wat er allemaal bij komt kijken! Het beloofd een informatieve avond te worden met veel tips and trics!

De presentatie zal plaats vinden via TEAMS. Via de onderstaande link kunt u inloggen.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmYyMWQwYzItNmRkYi00MTlkLThkMjYtNjgxY2ZlZDM3M2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220d7b060a-9b21-4658-b0e9-878cfd5e3bce%22%2c%22Oid%22%3a%22c0a9e16b-2564-4df2-b9ed-5da78c936dc7%22%7d

Hoe leuk is dit, doen julie ook mee?!